Vanuit het startscherm van 'Mijn domein' kun je het domein beheren. Dit betekent dat je diverse instellingen kunt wijzigen die de functionaliteit van Yuki beïnvloeden. Deze instellingen hebben bijvoorbeeld betrekking op boekhoudkundige zaken óf zaken als beveiliging en rechten. 


Mijn domein kan vanuit verschillende plaatsen in Yuki worden geopend:

 • Klik bovenin je scherm op het icoon Home en klik vervolgens op de snelkoppeling Mijn domein
 • Open de module Boekhouding en klik vervolgens links in je scherm op Mijn domein.
 • Klik linksboven in elk Yuki scherm in het domein op het bedrijfslogo en klik vervolgens op Mijn domein
 • Klik linksboven in elk Yuki scherm in het domein op het bedrijfslogo en klik vervolgens op InstellingenHet volgende scherm wordt geopend:


Klik vervolgens op het icoon Mijn domein. Het startscherm van je domein wordt nu geopend:Bovenin je scherm zie je de volgende knoppen:

 1. Voeg een nieuwe administratie toe aan het domein
 2. Voeg een nieuwe gebruiker toe aan het domein.
 3. Bekijk de rechtenmatrix: welke gebruikers met welke rol(len) hebben toegang tot welke administratie(s).
 4. Bekijk de contractgegevens van het domein.
 5. Wijzig de eigenaar van het domein (keuze uit bestaande gebruikers binnen het domein).
  Deze knop is alleen beschikbaar voor de eigenaar van het domein.
  Vanuit het portaal kan de portaalbeheerder ook de eigenaar van het domein wijzigen.


Alleen voor een gebruiker met de rol 'Portaalbeheerder' en de 'Backoffice' rol in het domein zijn bovenin dit scherm ook de knoppen Fiscale eenheid en Wijzig standaardtaal beschikbaar


Om een fiscale eenheid in het domein aan te maken klik je op de knop Fiscale eenheid.

Door te klikken op de knop Wijzig standaardtaal kan er een andere standaardtaal voor het domein worden geselecteerd: Nederlands, Engels, Frans of Spaans. De standaardtaal wordt door Yuki gebruikt om gebruikersonafhankelijke tekst te creëren zoals bijvoorbeeld alle menu's in een scherm. De geselecteerde standaardtaal geldt voor alle gebruikers in het domein.  


Administraties

Dit is het overzicht van de in dit domein opgenomen administratie(s). 


Van elke administratie worden o.a. het KvK-nummer, het e-mailadres voor documenten, de startdatum van de boekhouding (administratie), het btw-nummer, de gebruiker die de btw-aangifte verzorgt, wel of geen ICP (IntraCommunitaire Prestaties) aangifte en de status (Klaar voor gebruik, Nog niet gereed of Inactief) weergegeven.


De administratie waarvan de naam vetgedrukt wordt weergegeven is de standaard administratie in het domein. Dit betekent dat in alle schermen die je opent standaard de gegevens van deze administratie worden getoond.


Door op de naam te klikken, kom je in het scherm met de gegevens van de administratie en kunnen diverse instellingen en gegevens over de administratie worden gewijzigd.


Gebruikers met toegang tot dit domein

Dit is het overzicht van de gebruikers met toegang tot het domein.

Van elke gebruiker worden o.a. de aan de gebruiker toegewezen rol(len) en de login naam weergegeven.Links in je scherm vind je de belangrijkste functies van Mijn domein. Ze worden hieronder kort beschreven.


Persoonlijk


Mijn profiel

Je kunt hier de gegevens bekijken die zijn ingevuld op je persoonlijke relatiekaart.


Voorkeuren

Je persoonlijke voorkeuren bepalen o.a. je gebruikersinterface zoals kleuren, lettertype en schermopbouw. Daarnaast kun je bijvoorbeeld bepalen hoe je documenten en bestanden wilt uploaden en hoe je met je e-mail in Yuki om wilt gaan.


E-mailaccounts

Een overzicht van alle e-mailaccounts die je als gebruiker in Yuki hebt aangemaakt. Mail gestuurd naar je eigen e-mailadres(sen) kun je hierdoor ook binnen je Yuki domein ophalen. Je kunt dan ook vanuit jouw eigen e-mailadres vanuit Yuki e-mail versturen. Hiermee is Yuki e-mail een web alternatief voor Outlook of voor Gmail.


Agenda

Hier kun je de instellingen van je persoonlijke agenda vastleggen.


Financiële monitor

Voor een uitgebreide beschrijving van deze functie zie Monitor.


Algemene instellingen


Mijn domein

Een overzicht van alle administraties in het domein en van alle gebruikers die toegang hebben tot het domein.

Vanuit dit overzicht kan een gebruiker met voldoende rechten o.a. een nieuwe administratie, gebruiker of fiscale éénheid aanmaken.


Instellingen

In elk domein kunnen er zowel persoonlijke instellingen als instellingen die de werking van de software beïnvloeden worden vastgelegd.


Rechtenmatrix

In deze matrix zie je welke gebruikers met welke rol(len) toegang hebben tot welke administratie.


Webservices (alleen beschikbaar voor gebruiker met rol 'Directie' of 'Externe accountant')

Een webservice maakt het mogelijk om applicaties en/of diensten van derde partijen informatie te laten uitwisselen met Yuki. 


Algemene voorwaarden (alleen beschikbaar voor eigenaar van domein en gebruiker met rol 'Directie')

Met de komst van de GDPR is het voor een accountantskantoor (partner) noodzakelijk om een zogenaamde verwerkersovereenkomst af te sluiten met de klant. Op 25 mei 2018 zal bij het accountantskantoor deze nieuwe overeenkomst in werking treden.

Deze verwerkersovereenkomst moet voldoen aan de laatste Europese wet- en regelgeving omtrent de privacy.


Administratie


Rekeningschema

Yuki werkt met een semi-vast rekeningschema. Dat wil zeggen dat de indeling van het schema vast is. Daarbinnen heb je echter de mogelijkheid om een verfijning aan te brengen door rekening te activeren/deactiveren of door van rekeningen een duplicaat aan te maken.


Blokkeren

Yuki biedt de mogelijkheid om een administratie tot een bepaalde datum te 'blokkeren' zodat alleen de 'Backoffice controller' van het domein en de 'Externe accountant' nog transacties kan verwerken die boekingen tot gevolg hebben voor of op die datum. Nadat het afsluiten van het boekjaar is afgerond kan het boekjaar worden 'afgesloten' zodat geen enkele gebruiker (dus ook niet de externe accountant) wijzigingen meer kan aanbrengen.