In dit overzicht zie je alle werkopdrachten (urenregistraties) waar een relatie aan gekoppeld is. Je kunt de werkopdrachten goedkeuren, eventueel aanpassen en/of factureren.


Beweeg met je muis boven het icoon Agenda in de navigatiebalk en klik vervolgens op Werkzaamheden factureren.


Het volgende scherm wordt geopend:Je kunt het overzicht filteren op status Nog te factureren, Gegenereerde facturen en Niet facturabel.


Nog te factureren (zie bovenstaande afbeelding)

In deze weergave zie je alle facturabele werkopdrachten. Deze opdrachten kunnen worden bewaard, gefactureerd of goedgekeurd worden zonder te factureren:

  • Bewaren:  is voor als je bijvoorbeeld aantallen hebt aangepast.
    (Aangepaste prijzen worden niet opgeslagen. prijzen aanpassen doe je in de prijslijst of handmatig per factuur).
  • Factureren:  er worden verkoopfacturen (per relatie per dossier) gegenereerd voor de geselecteerde werkzaamheden (werkopdrachten).
  • Goedkeuren zonder te factureren:  bij het goedkeuren van werkopdrachten verdwijnen deze uit de lijst. Je kunt ze dan niet meer factureren.

Niet facturabelIn deze weergave kun je de niet-facturabele werkzaamheden goedkeuren en/of afhandelen.

De werkopdrachten verdwijnen dan uit de lijst maar staan nog wel in de overzichten 'Werkzaamheden' en 'Gewerkte uren'.


Gegenereerde facturenIn deze weergave zie je alle gegenereerde facturen voor de werkopdrachten die gefactureerd konden worden.