Met de Uren module kunnen je medewerkers facturabele uren op klanten of projecten registreren en kun je deze na beoordeling en fiattering gebruiken om facturen voor klanten aan te maken. De module bevat daarnaast diverse overzichten om de registratie van de uren en de tijdsbesteding van de medewerkers te monitoren.


Hieronder volgt een beschrijving van de mogelijkheden van deze module en een uitleg over hoe je deze module kunt gebruiken.


De Uren module is geïntegreerd in de Agenda.


Deze module is alleen beschikbaar wanneer deze in een domein met Yuki Financieel door een gebruiker met de rol 'Directie' is geactiveerd via de Yuki store op de desktop in het domein. 


Hoe werkt het?

Om uren te kunnen registreren en factureren in Yuki moeten de volgende zaken worden geregeld:


Aanmaken van werksoorten

Via de werksoorten maak je diverse soorten urenregistraties aan. Elke werksoort kan wel of niet facturabel zijn en elke werksoort is gekoppeld aan een eigen verkoopartikel (die weer gekoppeld is aan een grootboekrekening).


Registreren van uren (nieuwe werkopdracht)

Via een nieuwe werkopdracht kies je een werksoort en leg je de uren vast.

In het overzicht 'Gewerkte uren' kun je alle week- en maandoverzichten per werknemer bekijken.In het overzicht 'Werkzaamheden' zie je alle uren gegroepeerd op relatie (klant) en project.


Factureren van werkzaamheden

Via de functie 'Werkzaamheden factureren' kun je zowel facturabele als niet-facturabele werkzaamheden goedkeuren (als je hiervoor als gebruiker de juiste rechten hebt).

Voor goedgekeurde facturabele werkzaamheden wordt direct een factuur aangemaakt (maar nog niet verwerkt en verzonden). Alle werkzaamheden met dezelfde werksoort en hetzelfde dossier worden één regel op de factuur.

De aangemaakte facturen kunnen nog apart worden bekeken, aangepast en verstuurd worden vanuit het overzicht 'Te verzenden facturen' in de module 'Verkoop'.


Toevoegen van urenspecificatie

Je kunt instellen dat bij elke urenfactuur een urenspecificatie wordt toegevoegd. Dit is een eenvoudig overzicht van de datum, omschrijving en het aantal uren van elke gefactureerde werkopdracht per werksoort.