Een gebruiker in een domein kan: 

 1. een vraag stellen over de administratie (wordt toegewezen aan de backoffice)

 2. een vraag stellen over de werking van de Yuki software (wordt toegewezen aan de Support afdeling van Yuki)

 3. een foutief verwerkte transactie melden (wordt toegewezen aan de backoffice)

 4. een klacht melden (wordt toegewezen aan de backoffice manager)

 5. een vraag stellen over een mutatie voor ‘Mijn salarisadministratie’ (wordt toegewezen aan de afdeling Salaris binnen Yuki’).

  Alleen een gebruiker met de rol 'Directie' of 'HRM' kan een vraag stellen over de salarisadministratie.


  In een compact domein of ondernemersportal Basis of Plus kan alleen de portaalbeheerder de Salariskoppeling activeren.


Wanneer de vraag vanuit een geopend document of vanuit een transactie wordt gesteld, zijn alleen opties 1 en 3 beschikbaar.


De gebruiker kan de vraag aan de backoffice: • Koppelen aan een administratie bij opties 1, 3 en 4. Default wordt de standaard administratie voorgesteld.

 • Koppelen aan een document uit het Yuki archief of vanaf de computer.

 • Versturen en vervolgens krijgt de gebruiker de mededeling dat het antwoord naar zijn of haar inlog e-mailadres wordt gestuurd. Het antwoord staat natuurlijk ook in de Yuki Postbus in het domein.Zolang de vraag nog niet beantwoord is door de backoffice, krijgt de gebruiker als hij de vraag opent de melding Deze vraag is momenteel in behandeling bij Yuki. Als je nog extra informatie of opmerkingen wil toevoegen, kun je dat hieronder ingeven en op de knop 'Versturen' klikken.Als de vraag is afgehandeld door de backoffice kan hij niet door de gebruiker worden heropend.


De backoffice reageert op de vraag van de gebruiker: • Versturen: de gebruiker krijgt een mail

 • Bewaren: de backoffice kan bij 'Interne backoffice notitie' informatie opnemen die hij pas later in een antwoord wil gebruiken. Overigens is deze interne notitie niet zichtbaar voor de gebruiker.

 • Verwijderen

 • Afhandelen: de klant krijgt hiervan geen bericht. Sommige vragen behoeven geen antwoord en door ze direct af te handelen, wordt de klant niet overladen met antwoorden die hij dan zelf weer moet afhandelen.

 • Toewijzen: de backoffice kan de vraag toewijzen aan een collega. Bij 'Interne backoffice notitie' kan informatie worden opgenomen die van belang kan zijn voor deze collega. Overigens is deze interne notitie niet zichtbaar voor de gebruiker.


De backoffice kan in het dropdownmenu een standaard antwoord selecteren.


Nadat de backoffice de vraag heeft behandeld en op de knop Versturen heeft geklikt, krijgt de gebruiker een mail met het onderwerp 'Yuki heeft je vraag beantwoord' met daarin een link naar de vraag. In de mail staat geen vraag noch antwoord vermeld, hiervoor moet je als gebruiker altijd inloggen. Het voordeel is dat je de vraag daarna direct kunt afhandelen.


De gebruiker kan na inloggen de vraag:
 • Beantwoorden en/of eventueel een document uit het Yuki archief, of vanaf de computer toevoegen en opnieuw versturen

 • Afhandelen.


De backoffice kan de afgehandelde vraag van de gebruiker:

 • Verwijderen.