In de activastaat hebben we instellingen per activarekening en instellingen per activum. 


Alleen een gebruiker met een 'Backoffice' rol in het domein of de rol 'Externe accountant kan deze instellingen bekijken en/of wijzigen.


Instellingen per activarekening

Beweeg met je muis boven het icoon Boekhouding in de navigatiebalk, klik vervolgens in op Activa en open de desbetreffende investeringsrekening door te klikken op > voor de desbetreffende investeringsrekening.De instellingen per rekening vind je in het scherm van de desbetreffende activastaat: • Afschrijving % (per jaar): Hier geef je aan wat het afschrijvingspercentage is
 • Aantal afschrijvingsjaren: In hoeveel jaar worden de activa op deze rekening afgeschreven
 • Restwaarde %: Moet er bij het berekenen van de afschrijvingen rekening gehouden worden met een restwaarde
 • Start afschrijvingen: Worden de activa standaard pro rata (vanaf de aanschafdatum) of vanaf het begin van het boekjaar afgeschreven.


Deze instellingen gelden voor alle activum die geen individuele instellingen hebben. Verander je een instelling, dan verander je dat dus (met terugwerkende kracht) voor alle activum die geen individuele instellingen hebben. 


Instellingen per activum

Per activum kun je (indien nodig) via het Tandwieltje instellingen per activum wijzigen.Klik op het tandwieltje voor de desbetreffende regel en het volgende scherm wordt geopend:Hier kun je de volgende instellingen aanpassen:

 • Omschrijving van het activum (afwijkend van de grootboekrekening)
 • DepreciStartdatum voor het afschrijven
 • Afschrijvingsmethode (Lineair of degressief)
 • Afschrijving % (per jaar) (dit veld 'overruled' het hieronder genoemde veld 'Aantal afschrijvingsjaren')
 • Aantal afschrijvingsjaren
 • Restwaarde in %
 • Restwaarde in €: indien ingevuld overruled deze waarde het percentage in het veld 'Restwaarde in %'.


Ook kun je hier het bedrag van de cumulatieve afschrijvingen vastleggen indien het activum voor de startdatum van de administratie in Yuki werd aangeschaft. Dit veld is enkel beschikbaar indien het activum via een beginbalans wordt ingebracht.


Als je op regelniveau instellingen hebt aangepast kun je aan de kleur van het tandwieltje vóór de regel zien of er specifieke instellingen voor afschrijvingen zijn gedaan. Is het tandwieltje lichtgrijs dan zijn er geen specifieke instellingen, is het donkergrijs dan zijn deze er wel.