In het overzicht 'Openstaande posten' kun je alle openstaande posten bekijken van crediteuren, debiteuren en RC personeel. Deze openstaande posten zijn in Yuki:

 • Alle inkoopfacturen, declaraties of salarisstroken die verwerkt zijn met betaalwijze 'Overschrijving', 'Pinpas', 'Creditcard' of 'Incasso'
  • geboekte inkoopfacturen met betaalwijze 'Overschrijving' staan ook in de betaallijst (indien betaallijst module is geactiveerd).

 • Alle verkoopfacturen die verwerkt zijn met betaalwijze 'Overschrijving' of 'Incasso'
  • geboekte verkoopfacturen met betaalwijze 'Incasso' staan ook in de lijst 'Te incasseren' (indien Yuki SEPA incassomodule is geactiveerd). 
 • Alle bank- of kastransacties die zijn geboekt op rekening '16000 Crediteuren' of '20000 RC personeel'.


Alle facturen die 'Contant' of privé zijn betaald of ontvangen worden direct op de desbetreffende grootboekrekeningen geboekt.


Open de module Boekhouding en klik vervolgens links in je scherm op Debiteuren, Crediteuren of RC Personeel.Het overzicht (in dit voorbeeld Crediteuren) wordt geopend met de weergave zoals je die voor het laatst hebt bekeken. De kolommen in dit overzicht, behalve de kolommen 'Open' en 'Oorspronkelijk', kunnen aflopend of oplopend worden gesorteerd.


Weergaven overzicht

In dit overzicht kun je met een filter bepalen welke gegevens moeten worden getoond:

 • Openstaande posten

 • Openstaande posten per Relatie 

 • Ouderdomsanalyse

 • Alle transacties

 • Alle transacties per relatie.Het overzicht Openstaande posten en Openstaande posten per Relatie geeft een lijst weer van alle 'vandaag' nog openstaande posten.


Het overzicht Ouderdomsanalyse toont per crediteur, debiteur of werknemer de bedragen die 30, 60, 90 dagen of langer open staan.Je kunt in dit overzicht de ouderdomsanalyse ook uitvoeren en laten weergeven op basis van de vervaldatum. Daarnaast is het, zoals eerder beschreven, ook mogelijk om de getoonde ouderdomsanalyse te downloaden als een CSV-bestand.


In het overzicht Alle transacties kun je alle openstaande posten per jaar, half jaar, kwartaal of maand bekijken. Het overzicht Alles transacties per relatie toont alle openstaande posten van de relatie.


Functionaliteit in alle weergaven

In alle weergaven van dit overzicht heb je de mogelijkheid om:

 • Een afdrukbare versie of een uitgebreide printversie in je scherm op te vragen
 • De gegevens te exporteren naar Excel of te downloaden als een CSV-bestand
 • De lijst naar een gebruiker te sturen.
 • Een openstaande post na te bewerken door te klikken op het potloodje aan het einde van de regel.

Per openstaande factuur wordt ook aangegeven of deze geheel, gedeeltelijk of nog niet betaald is.


In het bovenstaande voorbeeld is de inkoopfactuur nog niet betaald maar is de betaling voor Yuki echter wel 'onderweg'. De factuur is geboekt met betaalwijze 'Pinpas' of 'Overschrijving' (concept SEPA betaalbestand).


Datumveld


Wanneer er een datum wordt ingevoerd toont Yuki de openstaande posten op de ingevoerde datum (‘historisch’ dus op de ingevoerde datum nog openstaand). De knop Vandaag nog openstaand is niet actief.


Wanneer je op de knop Vandaag nog openstaand klikt toont Yuki alle openstaande posten met een boekingsdatum vóór de ingevoerde datum die ‘vandaag’ nog open staan.