De proef- en saldibalans in Yuki is het startpunt voor het controleren van de individuele grootboekrekeningen. 


De proef- en saldibalans is alleen beschikbaar voor gebruikers met een 'Backoffice' rol in het domein of de rol 'Directie', 'Financiële administratie' of 'Externe accountant''.

Gebruikers met de rol 'Portaal backoffice controller' of 'Backoffice controller' van het domein hebben daarnaast ook meer controle mogelijkheden met de functie Controle proef- en saldibalans (jaarwerk).


Open de module Boekhouding en klik vervolgens links in je scherm op Proef- en saldibalansHet volgende scherm wordt geopend:Het interactieve overzicht kent de zes traditionele kolommen:

 • Openingssaldo Debet (OPENING D)
 • Openingsbalans Credit (OPENING C)
 • Saldo debetmutaties (DEBET)
 • Saldo creditmutaties (CREDIT)
 • Saldo einde periode Debet (SALDO D)
 • Saldo einde periode Credit (SALDO C).


De Checksum onderaan het overzicht controleert of de totalen van de kolommenbalans in evenwicht zijn.    


Door te klikken op het grootboekrekeningnummer of de rekeningomschrijving open je de desbetreffende grootboekkaart met schermvoorbeeld van de desbetreffende documenten. Je hebt hier een aantal nabewerkingsfuncties voor facturen, banktransacties en de grootboekkaart (totaalsaldo) tot je beschikking.


Bovenin je scherm vind je de volgende knoppen:

 1. De proef- en saldibalans of de beginbalans (zie hieronder) wordt getoond.
 2. Periode selectie: selecteer hier de periode die je wilt controleren.
 3. Toon de proef- en saldibalans in de commerciële weergave (zonder fiscale correcties) of de fiscale weergave (inclusief fiscale correcties).  
 4. Geen groepering
 5. Toon 1 niveau (groepering in balansrekeningen én omzet- en kostenrekeningen).
 6. Toon of verberg rekeningen met een eindsaldo van 0,00 euro.
 7. Toon of verberg de eindejaarsboekingen.  
 8. Bekijk de proef- en saldibalans van een bepaalde administratie of van alle administraties in het domein.
 9. Exporteer de getoonde proef- en saldibalans of beginbalans naar Excel (XLS).

Overzicht Beginbalans

In dit overzicht wordt het rekeningschema van de beginbalans getoond óf alle documenten waarvan de verwerkte gegevens in de beginbalans zijn opgenomen.Door de documentsoort Beginbalansen, Facturen of Overige documenten te selecteren kun je in meer detail bekijken uit welke specifieke boekingen de beginbalans bestaat.