Afhankelijk van het type grootboek zijn er verschillende nabewerkingsfuncties beschikbaar voor facturen, banktransacties en de grootboekkaart.


De nabewerkingsfuncties van een grootboekrekening worden beschikbaar als je als gebruiker de 'Backoffice' rol in het domein of de rol 'Financiele administratie' of 'Externe accountant' hebt


Bewerkingsfuncties voor facturen en banktransacties (potloodje achter regel)


 • Naar voorgaand jaar verplaatsen: Kosten of omzet geheel naar vorig jaar boeken
 • Naar volgend jaar verplaatsen: Kosten of omzet geheel naar volgend jaar boeken
 • Grootboekrekening wijzigen:  Als een banktransactie bijv. op rekening '23020 Vraagposten' of op een verkeerde rekening is geboekt, kun je zelf snel de grootboekrekening aanpassen
 • Dossier aanpassen: Wanneer de module 'Yuki dossiers' is geactiveerd kan de factuur of banktransactie worden gekoppeld aan een ander dossier.

Nabewerkingsfuncties voor de grootboekrekening (potloodje achter totaalsaldo)

De nabewerkingen voor de grootboekkaart kunnen ook allemaal worden geboekt als eindejaarscorrectie. • Naar andere rekening verplaatsen: Het totaalsaldo wordt verplaatst naar een andere grootboekrekening.  De facturen en transacties blijven op dezelfde grootboekrekening staan.


  Je ziet dat het totaalsaldo van de grootboekkaart op 0,00 euro staat en er bovenin de grootboekkaart een memoriaalboeking is toegevoegd. Deze memoriaalboeking ziet er als volgt uit: • Transactie toevoegen: Snel een memoriaal transactie aan de grootboekkaart toevoegen (bijv. nog te verwachten kosten).
 • Saldo aanpassen: Het totaalsaldo wordt aangepast door een boeking van het verschil met het nieuwe saldo (bijv. omrekening vreemde valuta, verwachte voorraad etc.).