Wanneer de koers van een factuur niet juist is dan dit worden aangepast. Dit is mogelijk vanuit een geopende factuur of de desbetreffende kosten- of omzetrekening.


De functie 'Factuurbewerkingen' wordt beschikbaar als je als gebruiker de 'Backoffice' rol in het domein of de rol 'Financiele administratie' of 'Externe accountant' hebt


Klik op de knop Factuurbewerkingen in de geopende factuur:Klik op het potloodje achter de 'factuur'regel vanuit de grootboekrekening:Het volgende scherm wordt geopend:

Klik rechts in je scherm op de optie Wijzig wisselkoers. 


TIP!

Deze optie is alleen beschikbaar bij een factuur in vreemde valuta.


Het volgende scherm wordt geopend:
Voer de gewenste wisselkoers in en klik vervolgens op de knop Bewaren.