Indien tijdens de controle van een grootboekrekening blijkt dat de factuur onjuist is geboekt is het mogelijk om de grootboekrekening van een factuur te wijzigen. Dit is mogelijk vanuit een geopende factuur of de desbetreffende kosten- of omzetrekening.


De functie 'Factuurbewerkingen' wordt beschikbaar als je als gebruiker de 'Backoffice' rol in het domein of de rol 'Financiele administratie' of 'Externe accountant' hebt


Klik op de knop Factuurbewerkingen in de geopende factuur:Klik op het potloodje achter de 'factuur'regel vanuit de grootboekrekening:Het volgende scherm wordt geopend:

Klik rechts in je scherm op de optie Grootboekrekening wijzigen. Het volgende scherm wordt geopend:Selecteer een andere grootboekrekening en klik op de knop Bewaren. De bestaande rekening wordt vervangen door de nieuwe. Er wordt dus geen correctiejournaalpost aangemaakt.