Op het startscherm van de module Boekhouding zie je de bedrijfsmonitor. Deze monitor geeft je een up-to-date stand van zaken van je resultaten, omzet, bedrijfslasten, banksaldi en je kasbalans. Je kunt in deze module ook gebruik maken van de meer boekhoudkundige functies zoals o.a. Omzet en Kosten, Bezittingen en schulden, Proef- en saldibalans, Activa, openstaande posten debiteuren en crediteuren, btw en het rekeningschema.


Open de module Boekhouding door te klikken op het icoon Boekhouding bovenin je scherm. Het startscherm van de module Boekhouding wordt nu geopend:Links in je scherm vind je de belangrijkste functies van de module Boekhouding. Ze worden hieronder kort beschreven.


Management dashboard


Comandi

Comandi Management Dashboard is een programma dat sturing biedt aan een organisatie door uit alle gekoppelde systemen en applicaties automatisch data te verzamelen en op basis hiervan de meest actuele cijfers te rapporteren. Daarnaast biedt het Management Dashboard specifieke KPI's (Kritieke Prestatie-Indicatoren), benchmarking, forecasting, scenario analyse etc. 


Door je account bij Comandi éénmalig in je domein te koppelen met Yuki is vanaf dat moment de financiële data uit je administratie(s) in Yuki altijd direct beschikbaar in je Comandi Management Dashboard. 


Overzicht


Monitor
Een pagina met de belangrijkste indicatoren van je bedrijf, grafisch in beeld gebracht. Bekijk de ontwikkeling van je omzet, marge en resultaat, je banksaldo, kasbalans, ouderdom van openstaande klanten en leveranciers, maar ook wat complexere KPI's (Kritieke Prestatie Indicator) zoals werkkapitaal, solvabiliteit en rentabiliteit. 


Omzet en kosten
Dit overzicht, ook wel de 'winst & verliesrekening' genoemd, geeft je een meer gedetailleerd beeld van hoe het gaat met je bedrijf. Standaard wordt hier een jaaroverzicht getoond maar je kunt ook kiezen voor een verdeling per maand of vergelijking van meerdere boekjaren.


Bezittingen en schulden
Ook wel de 'balans' van je bedrijf. Dit overzicht geeft een beeld van waarin het bedrijf geïnvesteerd heeft, hoeveel vorderingen en schulden het nog heeft en wat het vermogen van het bedrijf is. Ook hier kun je kiezen voor een jaaroverzicht, een periodeoverzicht en een vergelijking van boekjaren.


Proef- en saldibalans

De proef- en saldibalans in Yuki is het startpunt voor het controleren van de individuele grootboekrekeningen.


Activa

Binnen Yuki is het mogelijk om alle activa samengevat in één overzicht te presenteren en naar PDF te exporteren.


Debiteuren
Bekijk hier in detail welke klanten (debiteuren) nog facturen hebben openstaan. De overzichten zijn tevens op te vragen in de vorm van een lijst van openstaande facturen, of als een ouderdomsanalyse, waarbij per klant de bedragen worden getoond die 30, 60 90 dagen of langer open staan.


Crediteuren
Bekijk hier in detail welke leveranciers (crediteuren) nog facturen hebben openstaan. De overzichten zijn tevens op te vragen in de vorm van een lijst van openstaande facturen, of als een ouderdomsanalyse, waarbij per leverancier de bedragen worden getoond die 30, 60 90 dagen of langer open staan.


RC personeel
Bekijk hier in detail welke werknemers nog salarisstroken of declaraties hebben openstaan. De overzichten zijn tevens op te vragen in de vorm van een lijst van openstaande salarisstroken of declaraties, of als een ouderdomsanalyse, waarbij per werknemer de bedragen worden getoond die 30, 60 90 dagen of langer open staan.


Omzetbelasting (btw)

Hier vind je een overzicht van alle btw-aangiften die in het verleden werden verstuurd. Van de lopende periode wordt permanent de aangifte bijgewerkt zodat je al in de loop van de maand of het kwartaal kunt zien hoe de btw-aangifte zich ontwikkelt.


Loonheffing

Hier vind je een overzicht van alle aangiften loonheffing die in de administratie(s) zijn verwerkt.


Bewerken


Mijn domein

Hier kun je het overzicht van je domein oproepen. Hier kun je gebruikers aanmaken en verwijderen, een extra administratie aanmaken, een administratie blokkeren voor verdere invoer vóór een bepaalde datum of deze geheel afsluiten tot en met een bepaalde datum. Tevens kun je hier je contractdetails bekijken. 


Rekeningschema
Als je daar de rechten voor hebt kun je hier het rekeningschema van je domein bekijken. In de basis is dat een vast schema maar er kunnen wel bepaalde rekeningen worden geactiveerd of gedeactiveerd. Daarnaast kan een gebruiker met een 'Backoffice' rol een kopie van rekeningen aanmaken.


Memoriaal (alleen beschikbaar voor backoffice en gebruiker met de rol 'Externe accountant')

Hier vind je een lijst met alle memorialen die in je administratie(s) geboekt zijn. Yuki biedt je de mogelijkheid om memoriaalboekingen handmatig aan te maken of te importeren via een financieel importbestand.


Importeren (alleen beschikbaar voor backoffice en gebruiker met de rol 'Externe accountant')

Yuki biedt de mogelijkheid om naast financiële importbestanden (memoriaalboekingen) ook historische data vanuit andere software te importeren.


Exporteren

In Yuki kun je financiële transacties eenvoudig exporteren. Voor verschillende doeleinden worden verschillende exportformaten ondersteund zoals Excel formaat, CSV formaat en PDF. 


Administratiegegevens

Hier kun je het bedrijfsprofiel van de administratie oproepen. De gegevens kunnen desgewenst worden gewijzigd of aangevuld worden.