Het is mogelijk om de kosten of omzet te spreiden over een aantal periodes. Dit is mogelijk vanuit een geopende factuur of de desbetreffende kosten- of omzetrekening.


De functie 'Factuurbewerkingen' wordt beschikbaar als je als gebruiker de 'Backoffice' rol in het domein of de rol 'Financiele administratie' of 'Externe accountant' hebt


Klik op de knop Factuurbewerkingen in de geopende factuur:Klik op het potloodje achter de 'factuur'regel vanuit de grootboekrekening:Het volgende scherm wordt geopend:

Klik rechts in je scherm op de optie Kosten/Omzet spreiden. Het volgende scherm wordt geopend:Je geeft bijv. aan dat het gaat om drie periodes van één maand, vervolgens geef je de datum in vanaf wanneer de kosten geboekt moeten worden bijv. 01-01-2017. Klik op de knop Bevestigen. Automatisch wordt dan de journaalpost van de factuur gewijzigd.


Op de grootboekkaart zie je nu dat de factuurdatum is gewijzigd naar '31-03-2017', daarnaast staat er achter het potloodje nu een icoon om aan te geven dat in deze factuur een factuurbewerking heeft plaatsgevonden.