Installatie/afstandsverkopen

Een ondernemer die goederen levert aan particulieren in een ander EU-land factureert normaal gesproken met het Nederlandse btw-tarief. Om te voorkomen dat op deze manier particulieren hun goederen in het land met de laagste btw-tarieven inkopen is een bijzondere regeling getroffen om concurrentieverhoudingen te voorkomen. Deze regeling wordt de regeling voor afstandsverkopen genoemd.

De regeling houdt in dat de plaats van levering is gelegen in het EU-land van bestemming. De heffing van de omzetbelasting vindt dus plaats volgens de wetgeving zoals die geldt in het EU-land. Deze regeling treedt in werking nadat een bepaald drempelbedrag is overschreden: