Open de module Boekhouding en klik vervolgens links in je scherm op OmzetbelastingHet volgende scherm wordt geopend:Door te klikken op > voor een btw-aangifte of op de periode van het Aangiftetijdvak wordt de desbetreffende btw-aangifte geopend.  Door op de regels te klikken worden de documenten getoond die ten grondslag liggen aan de bedragen die in de vakken worden genoemd. 


Bovenin het scherm worden een aantal knoppen getoond die kunnen worden gebruikt om de btw-aangifte te controleren, corrigeren en af te handelen. 


De knoppen die worden getoond zijn afhankelijk van de status van de btw-aangifte en de rol van de gebruiker in Yuki. 1. Lijst met btw-aangiften
 2. Bekijk btw-aangifte
 3. Bekijk lijst met facturen
 4. Consistentie check
 5. Verwijder btw-aangifte
 6. Maak de btw-aangifte leeg (dit is definitief)
 7. Koppel de btw-aangifte aan een ander document
 8. Wijzig de btw-aangifte handmatig
 9. Maak de btw-aangifte zichtbaar voor de gebruiker door deze klaar te zetten om verstuurd te worden
 10. Verstuur de btw-aangifte naar de Belastingdienst
 11. Bewaar deze btw-aangifte als een historische aangifte. De btw-aangifte wordt niet verstuurd naar de Belastingdienst.
 12. De btw-aangifte is niet door Yuki verzonden naar de Belastingdienst.
 13. Sluit de btw-aangifte af zonder deze te versturen naar de Belastingdienst
 14. Maak over deze btw-aangifte een vraag aan voor de gebruiker.