Dossiers kunnen gebruikt worden om behalve documenten en financiële transacties ook gegevens van relaties zoals afspraken, taken, e-mail etc. te groeperen. Daarmee kunnen kosten, opbrengsten, investeringen en de planning van relaties toegewezen worden aan bijvoorbeeld projecten of afdelingen.


Het toewijzen van financiële transacties wordt gedaan door in- en/of verkoopfacturen of andere financiële transacties te koppelen aan een dossier. Daarmee worden ook alle onderliggende transacties toegewezen aan dat dossier.


Het koppelen van gegevens kan handmatig gebeuren (bijvoorbeeld nadat een factuur is geboekt en verwerkt) maar ook automatisch door Yuki tijdens het boekingsproces.


De volgende gegevens kun je in Yuki handmatig koppelen aan een dossier:

 • Documenten:
  • vanuit het geopende document
  • vanuit het geopende dossier
  • m.b.v. de functie 'Niet gekoppeld'.
 • Banktransacties:
  • vanuit de geopende banktransactie in banktransacties workflow
  • vanuit de grootboekkaart
  • m.b.v. de functie 'Niet gekoppeld'.
 • Financiële transacties:
  • Transacties van in- en verkoopfacturen 
   • vanuit de grootboekkaart
  • Transacties van memoriaalboekingen
   • vanuit de grootboekkaart
 • Taken:
  • vanuit een geopende taak in de Agenda
 • Werkopdrachten (werkuren):
  • vanuit een geopende werkopdracht in de Agenda
 • Relaties:
  • vanuit de geopende relatiekaart in de module 'Adresboek'
 • Afspraken:
  • vanuit de geopende afspraak in de Agenda
 • E-mail:
  • vanuit een geopend e-mailbericht.


Het koppelen van de bovenstaande gegevens wordt per soort gegeven afzonderlijk in een artikel besproken. 


TIP!

Wanneer je in het veld 'Dossier' een naam invoert wordt het dossier direct aangemaakt (als het dossier nog niet bestaat). Dit nieuwe dossier is dan standaard alleen voor jezelf (als beheerder) toegankelijk. Als beheerder kan je de beveiliging van het dossier instellen.