In Yuki kun je twee soorten relaties aanmaken: bedrijven en (contact)personen. Daarnaast kan een bedrijf van het relatietype klant, leverancier, een administratie of niets zijn. Personen kunnen van het relatietype klant, contactpersoon bij een bedrijf, privépersonen, gebruiker in Yuki of werknemer zijn.


Contactpersonen en bedrijven kunnen aan elkaar gekoppeld zijn. Bedrijven kunnen ook aan elkaar zijn gekoppeld via de moeder-dochter relatie (zie tabblad 'Extra'). Als een contactpersoon aan een bedrijf is verbonden dan kun je vanuit de relatiekaart van het bedrijf ook de documenten zien van de verbonden contactpersonen.


Je kunt een relatie veranderen van 'Bedrijf' naar 'Persoon' en andersom. 

Open de module Adresboek, ga naar de desbetreffende relatiekaart en klik op de optie Open deze kaart om gegevens te wijzigen of aan te vullen (Bewerken). Bovenin je scherm vind je een dropdownmenu waar je de relatie kunt veranderen van 'Bedrijf' naar 'Persoon' en andersom. Bedrijven

Bedrijven worden door Yuki aangemaakt vanuit de centrale database of vanuit het gescande document. De gebruiker kan ook eigen bedrijven aanmaken, importeren of creëren via de Yuki Webservice.Personen

Personen worden door Yuki aangemaakt vanuit de centrale database. De gebruiker kan ook eigen personen aanmaken, importeren of creëren via de Yuki Webservice.Functies op relatiekaart

Afhankelijk van je rol als gebruiker kun je bij beide relatietypen (bedrijf of persoon) links in je scherm gebruik maken van een aantal functies die betrekking hebben op de relatiekaart:


Gegevens

 • Adresgegevens bedrijf of Adresgegevens persoon
 • Totaaloverzicht
 • E-mailadressen
 • Leveranciers codes (alleen bij relatietype 'Leverancier')
 • Bankrekeningen
 • Incasso machtigingen (alleen bij relatietype 'Klant')
 • Web adressen
 • Standaardwaarden (alleen zichtbaar voor backoffice)
 • Replicatie links (alleen zichtbaar voor backoffice).


Zijn er inkoop- en/of verkoopfacturen aan de relatie gekoppeld dan zijn er linksonder in het scherm nog extra functies aanwezig:


Boekhouding

 • Inkoopfacturen (alleen bij relatietype 'Leverancier')
 • Verkoopfacturen (alleen bij relatietype 'Klant')
 • Openstaande facturen
 • Ouderdomsanalyse
 • Rekening courant
 • Transacties
 • Prijslijsten (alleen bij relatietype 'Klant')
 • Prijsovereenkomsten (alleen bij relatietype 'Klant').


Daarnaast heb je ook toegang tot gegevens die in Yuki aan de relatie gekoppeld zijn:


Contacten

 • Contactpersonen (alleen bij relatietype 'Bedrijf')
 • Documenten
 • E-mails
 • Afspraken
 • Taken
 • Werkzaamheden
 • Dossiers.


Indien een persoon ook een werknemer is zie je links in je scherm alle HR documenten en het verzuim van de werknemer.  


Werknemergegevens

 • HR documenten
 • Verzuim.