Loket is geïntegreerd met Yuki. Door de koppeling met Loket is het mogelijk de loonstroken, journaalposten en loonaangiften uit Loket te halen en deze automatisch in Yuki te plaatsen.


De koppeling met Loket

De accountant kan het feature 'Salariskoppeling met Loket' aan het contract van een domein toevoegen. 


Alleen gebruikers met de rol 'Portaalbeheer' of een 'Backoffice' rol in het domein kunnen de koppeling gebruiken


Je opent de Loket koppeling in een administratie door met je muis boven het icoon Personeel in de navigatiebalk te bewegen en vervolgens te klikken op Loket service


Via onderstaande uitleg kun je lezen hoe de Loket koppeling in Yuki moet worden geactiveerd. Hiervoor dient wel eerst een contract afgesloten te worden met Loket.


Loket moet in Yuki op drie verschillende plaatsen worden gekoppeld:

  • In het portaal (alleen gebruiker met rol 'Portaalbeheerder' via 'Instellingen')
  • Bij het domein (alleen gebruiker met rol 'Backoffice' via de instellingen van Loket)
  • In de administratie (gebruiker met rol 'Backoffice' via tabblad 'Administratie').

Loket koppelen met portaal in Yuki 

Voor een uitgebreide beschrijving van de Loket koppeling met Yuki op portaalniveau zie artikel 'Loket instellingen'.


Loket koppelen met domein en administratie in Yuki

Om loonstroken en loonjournaalposten te importeren vanuit Loket moeten de Yuki domeinen en administraties goed geconfigureerd worden. Hieronder volgt een beschrijving van de benodigde stappen:


Domein

De gebruikersnaam, password en (omgevings)code van Loket moeten hier worden ingevuld.


Administratie

Een administratie in Yuki heet in Loket een cliënt. Om een cliënt aan een administratie in Yuki te koppelen moet het cliëntnummer uit Loket worden ingevuld in Yuki. Open het domein vanuit het backoffice portaal. Open de lijst met administraties door rechtsboven op de domeinnaam te klikken. 

Klik op de administratie waar het cliëntnummer voor moet worden ingevuld en open het tabblad Administratie.  In het veld Relatiecode kan het cliëntnummer uit loket worden ingevuld.


LET OP! 

De Loket koppeling kan alleen worden gekoppeld met de 'standaard' administratie in een domein. Wil je meerdere administraties binnen één domein koppelen dan dienen er contractregels te worden toegevoegd. 

Het administratiekantoor of de accountant moet een e-mail sturen naar administratie@yuki.nl met het verzoek om voor de tweede of volgende administratie in een domein de salariskoppeling te activeren.