De ScanWizard, hoe werkt die?
In dit artikel wordt beschreven hoe de ScanWizard werkt.


Hieronder volgt een uitleg van de drie stappen die je moet doorlopen om m.b.v. de ScanWizard documenten te uploaden in Yuki:

 • bereid alle documenten voor.
 • start Yuki op.
 • controleer het aantal gescande en verzonden documenten.

Bereid alle documenten voor

Voordat je begint met scannen maak je alle documenten gereed:

 • Verwijder de nietjes.
 • Zorg dat de bladen niet aan elkaar kleven.
 • Sorteer de documenten per administratie.
 • Maak stapels van maximaal 25 vellen.
 • Tel het aantal vellen.
 • Leg de stapel op de feeder.
 • Controleer of de scanner is ingesteld op enkelzijdig of dubbelzijdig scannen.
 • Controleer of de juiste zijde naar boven ligt (dat kan per scanner verschillen).

Start Yuki op

 • Open de module Yuki Postbus, klik indien nodig links in je scherm op Aanleveren en vervolgens midden in je scherm op de knop Scannen.


 • De ScanWizard wordt gestart. Als het de eerste keer is moet de Wizard eerst geïnstalleerd worden.
 • Kies de gewenste administratie (alleen als je meerdere administraties in één domein hebt).
 • Selecteer Feeder.
 • Klik op de Startknop.
 • Het scannen wordt automatisch gestart met de juiste instellingen. Gescande documenten worden direct naar je domein verstuurd. Wacht tot alle documenten gescand en geüpload zijn.
 • Klik op de knop Klaar.

Controleer het aantal gescande en verzonden documenten

Nadat je op de knop Klaar hebt geklikt wordt een nieuw tabblad in je browser gestart met de door Yuki ontvangen documenten. Controleer of het aantal klopt met het aantal in de stapel.