Met de Yuki Incasso module kunnen verkoopfacturen eenvoudig geïncasseerd worden. Het is mogelijk de verkoopfacturen te selecteren uit de 'Nog te incasseren' lijst, vervolgens maakt Yuki één SEPA incassobestand aan dat je bij de bank kunt inleveren. Tenslotte zullen de facturen in het SEPA incassobestand automatisch door de bank geïnd worden. Het voordeel van de Yuki Incasso module is dat het niet langer nodig is om alle gegevens in te voeren op de website van de bank. 


Alle functionaliteit van de Incasso module  bevindt zich in de module Bank.


Deze module is alleen beschikbaar wanneer deze in een domein met Yuki Financieel door een gebruiker met de rol 'Directie' is geactiveerd via de Yuki store op de desktop in het domein. 


Alleen een gebruiker met de 'Backoffice' rol in het domein of de rol 'Financiële administratie', 'Externe accountant', 'Procuratie' of 'Directie' kan gebruik maken van de Incasso module.


TIP!

De incassolijst kan aan het Bureaublad worden toegevoegd zodat meteen gecontroleerd kan worden hoeveel verkoopfacturen nog moeten worden geïncasseerd.Beweeg met je muis boven het icoon Bank in de navigatiebalk en klik vervolgens op Incasseren.  


Het onderstaande scherm verschijnt alleen wanneer er al een SEPA incassant ID bij de bankrekening is ingevoerd:Incasseren voorbereiden

Om met Yuki verkoopfacturen te kunnen incasseren moeten de volgende zaken geregeld zijn:


Proces


Nog te incasseren

Overzicht van alle verkoopfacturen die nog geïncasseerd moeten worden.


Onderweg

Overzicht van alle verkoopfacturen waarvan de incasso nog onderweg is. Deze facturen zijn opgenomen in een onverdicht SEPA incassobestand of een concept SEPA incassobestand en moeten nog worden gematcht met een incasso in Yuki. 


Storno's

Overzicht van alle verkoopfacturen (in een definitief SEPA incassobestand) waarvan de incasso teruggedraaid is nadat het bedrag op de rekening van de ontvanger is gestort. Een stornering kan worden uitgevoerd door de bank of door de klant zelf. 


In behandeling

Overzicht van alle verkoopfacturen die in behandeling zijn gezet. Dit zijn facturen die nog niet geïncasseerd zijn en waar nog uitzoek- of navraagwerk voor moet worden gedaan. 


Machtigingen


Register

Overzicht van alle aangemaakte incassomachtigingen.


Ontbrekende machtigingen

Overzicht van alle relaties (met te incasseren verkoopfacturen) zonder een incassomachtiging. Je kunt hier in één keer een aantal incassomachtigingen aanmaken.


Uitstaande aanvragen

Overzicht van alle incassomachtigingen die nog moeten worden ondertekend door de relatie. Er moet nog een startdatum van de machtiging worden ingevoerd.


Overzicht


Factuurhistorie

Alle nog te incasseren en reeds geïncasseerde verkoopfacturen worden in dit overzicht weergegeven. 


Openstaande facturen

Alle nog niet geïncasseerde verkoopfacturen worden in dit overzicht weergegeven. 


Incasso historie

In dit overzicht zie je alle concept en definitieve SEPA incassobestanden.