Met de Yuki Incasso module kunnen verkoopfacturen eenvoudig geïncasseerd worden. Het is mogelijk de verkoopfacturen te selecteren uit de 'Nog te incasseren' lijst, vervolgens maakt Yuki één SEPA incassobestand aan dat je bij de bank kunt inleveren. Tenslotte zullen de facturen in het SEPA incassobestand automatisch door de bank geïnd worden. Het voordeel van de Yuki Incasso module is dat het niet langer nodig is om alle gegevens in te voeren op de website van de bank. 


De Incasso module is geïntegreerd in de module Bank.


Alleen een gebruiker met de 'Backoffice' rol in het domein of de rol 'Financiële administratie', 'Externe accountant', 'Procuratie' of 'Directie' kan gebruik maken van de Incasso module.


TIP!

De incassolijst kan aan het Bureaublad worden toegevoegd zodat meteen gecontroleerd kan worden hoeveel verkoopfacturen nog moeten worden geïncasseerd.Open de module Bank en klik vervolgens links in je scherm op IncasserenHet onderstaande scherm verschijnt alleenwanneer er al een SEPA incassant ID bij de bankrekening is ingevoerd:Het bovenstaande overzicht van nog te incasseren facturen kan gefilterd worden weergegeven op het type machtiging: 

  • Alle machtigingen bedrijven
  • Alle machtigingen algemeen
  • Geen machtigingen.

Voorbereiding van incasseren

Om met Yuki verkoopfacturen te kunnen incasseren moeten de volgende zaken geregeld zijn:

  • Invoeren van SEPA incassant ID in Yuki 
  • Aanmaken van SEPA incasso machtigingen in Yuki 
  • Incasseren via SEPA incassobestand 

Incasso overzichten

Er zijn drie overzichten beschikbaar in de Yuki Incasso module. 


Factuurhistorie

Alle nog te incasseren en reeds geïncasseerde facturen worden in dit overzicht weergegeven. 


Openstaande facturen

Alle nog niet geïncasseerde verkoopfacturen worden in dit overzicht weergegeven. 


Incasso historie

In dit overzicht zie je alle concept en definitieve SEPA incassobestanden.