Open de module Bank en klik vervolgens klik links in je scherm op Betaallijst.In de betaallijst zal de factuur met korting zichtbaar zijn. De korting wordt groen aangegeven als de vervaldatum nog niet is overschreden. Indien dat wel het geval is dan staat de korting in het rood.In het Concept SEPA betaalbestand kan je achter elke factuur nog aangeven of je de betalingskorting (BK) wel of niet wilt toepassen op de factuur. Standaard staat de betalingskorting aan indien je vóór de vervaldatum betaalt.Het bedrag dat je hier ziet staan zal in het SEPA betaalbestand worden meegenomen.


Boeking definitief SEPA betaalbestand

Na het aanmaken van het definitieve SEPA betaalbestand zal Yuki automatisch een memoriaal aanmaken om de betalingskorting af te boeken op grootboekrekening 'Betalingskorting'.


Onverdicht betaalbestand

Maak je gebruik van een onverdicht betaalbestand dan zal Yuki alleen een memoriaal aanmaken om de betalingskorting te boeken op grootboekrekening '45906 Ontvangen betalingskorting'. Het resterende openstaande bedrag zal op de factuur open blijven staat totdat de betaling gematcht wordt.Verdicht betaalbestand

Wordt er gebruik gemaakt van een verdicht betaalbestand dan zal Yuki de betalingskorting op grootboekrekening '45906 Ontvangen betalingskorting' boeken en het resterende(te betalen) bedrag op grootboekrekening '23000 Betalingen onderweg'. De factuur zal worden aangemerkt als 'Betaald'.TIP!

Als de ondernemer gebruik maakt van de Yuki Betaalservice maar echter geen betaalbestanden aanmaakt (dus niet actief gebruikt) dan zullen er geen automatische memorialen worden aangemaakt en zal de korting handmatig moeten worden afgeboekt op 'Betalingskorting':