Overzicht van alle werknemers en de relevante documenten zoals hun salarisstroken, declaraties en verzuimregistratie.


Open de module Personeel door te klikken op het icoon Personeel bovenin je scherm. Het startscherm van de module Personeel wordt nu geopend:Links in je scherm vind je de belangrijkste functies van de module Personeel. Ze worden hieronder kort beschreven.


Overzicht


Werknemers

In dit overzicht vind je alle werknemers die in één of meer administraties zijn aangemaakt.


Personeelsdossiers

In de personeelsdossiers zijn alle documenten die zijn aangeleverd van en over werknemers opgeborgen. Alle salarisstroken, declaraties, HR documenten en beoordelingen zijn per tabblad geordend.


Verzuim

Dit overzicht toont alle (totale) verzuim van alle werknemers in één of meer administraties in een domein. Wanneer er bij de werknemer een manager is vastgelegd kan vanuit dit overzicht elke verzuimregistratie door de manager worden goed- of afgekeurd.


Rekening courant

Alle verwerkte documenten die in Yuki in rekening-courant zijn geboekt op grootboekrekening 'RC personeel' of 'RC [naam bestuurder]'.


Salarisstroken (indien Nmbrs service of Loket service zijn geactiveerd alleen beschikbaar voor backoffice en gebruikers met rol 'Directie' of 'HRM')

Met deze functie kun je meerdere salarisstroken in één keer per e-mail versturen naar je werknemer(s). 


Werkkostenregeling (alleen beschikbaar voor portaalbeheerder of backoffice)

Sinds 1 januari 2015 is de WKR voor alle werkgevers verplicht. Binnen deze regeling kun je maximaal 1,2% van je totale fiscale loon (de 'vrije ruimte') besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen voor je werknemers. Yuki heeft voor deze regeling een WKR tool ontwikkeld. De WKR rapportage wordt als een PDF in het archief van Yuki bewaard.


Acties


Etiketten

Van alle relaties, dus ook werknemers, die je in Yuki hebt vastgelegd kun je etiketten afdrukken.


Onkostendeclaratie

Yuki heeft een elektronisch formulier ontwikkeld waarin je als gebruiker zelf alle kleine onkosten die je privé hebt betaald kunt invullen en declareren. 


Nmbrs service (indien geactiveerd alleen beschikbaar voor backoffice)

Nmbrs® is geïntegreerd met Yuki. Door de koppeling met Nmbrs® is het mogelijk de loonstroken, journaalposten en loonaangifte uit Nmbrs® te halen en deze automatisch in Yuki te plaatsen. 


Loket service (indien geactiveerd alleen beschikbaar voor backoffice)

Loket is geïntegreerd met Yuki. Door de koppeling met Loket is het mogelijk de loonstroken, journaalposten en loonaangiften uit Loket te halen en deze automatisch in Yuki te plaatsen.