Vanuit het tussentijdse rapport van de WKR klik je bovenin je scherm op de knop PDF aanmaken om een PDF met daaraan gekoppeld de overzichten van de categorieën waarin de desbetreffende posten (documenten en/of transacties) zijn opgenomen te genereren. 


Open de module Personeel en klik vervolgens links in je scherm op WerkkostenregelingAlleen een gebruiker met de rol 'Portaalbeheerder' of 'Backoffice...' kan de bovenstaande PDF genereren.


Deze PDF wordt automatisch in het digitale archief (ordner 'Belasting/Loonheffing') van het domein opgeslagen.


Alleen een gebruiker met rol 'Directie kan het tussentijds rapport (PDF) in het archief bekijken.Door te klikken op de knop Downloaden bovenin het scherm kan de PDF met de daarbij behorende specificatie worden gedownload ten behoeve van de WKR-rapportage.