De transacties van memoriaalboekingen kun je in Yuki koppelen aan een dossier:

  • vanuit de geopende grootboekkaart
  • vanuit een geopend document. 


Alleen een gebruiker met een 'Backoffice' rol in het domein of de rol 'Financiële administratie' of 'Externe accountant' kan een memoriaalboeking aan een dossier koppelen


Memoriaalboeking koppelen aan dossier

Om de transacties van een memoriaalboeking te koppelen aan een dossier doorloop je de volgende stappen:

  • Open de grootboekkaart van de desbetreffende post in de memoriaalboeking.


  • Klik achter de desbetreffende transactie op het potloodje en selecteer in het nu geopende actiemenu de optie Dossier aanpassen.


  • Klik In het nu geopende scherm op het vergrootglas in het veld Dossier om deze transactie aan een dossier te koppelen.


  • Klik op de knop Bevestigen waardoor de transactie aan het dossier wordt gekoppeld.


Wanneer je in het veld Dossier een naam invoert wordt het dossier direct aangemaakt (als het dossier nog niet bestaat). Dit nieuwe dossier is dan standaard alleen voor jezelf (als beheerder) toegankelijk. Als beheerder kan je de beveiliging van het dossier instellen.


Gekoppelde memoriaalboeking in dossier bekijken

Je vindt de gekoppelde transacties van de memoriaalboeking in het dossier terug in het overzicht Bezittingen en schulden, onder Koppelingen én het Totaaloverzicht.


Bezittingen en schuldenKoppelingen (Document(en))Totaaloverzicht