De transacties van in- en verkoopfacturen kun je in Yuki koppelen aan een dossier:

  • vanuit de geopende grootboekkaart
  • vanuit de geopende factuur.


Alleen een gebruiker met een 'Backoffice' rol in het domein of de rol 'Financiële administratie' of 'Externe accountant' kan transacties van een factuur aan een dossier koppelen.


TIP!

De transacties van een factuur kunnen zelfs worden gesplitst zodat deze aan verschillende dossiers kunnen worden toegewezen.


Transacties factuur koppelen aan dossier

Om de transacties van een in- of verkoopfactuur, desgewenst op regelniveau, te koppelen aan een dossier doorloop je de volgende stappen:

  • Open de grootboekkaart van de desbetreffende kosten-, inkoop-  of omzetrekening


  • Klik achter de desbetreffende transactie op het potloodje en selecteer in het nu geopende actiemenu de optie Dossier aanpassen.


  • Klik In het nu geopende scherm op het vergrootglas in het veld Dossier en selecteer een dossier om deze transactie aan een dossier te koppelen.


  • Klik op de knop Bevestigen waardoor de transactie aan het dossier wordt gekoppeld.


Wanneer je in het veld Dossier een naam invoert wordt het dossier direct aangemaakt (als het dossier nog niet bestaat). Dit nieuwe dossier is dan standaard alleen voor jezelf (als beheerder) toegankelijk. Als beheerder kan je de beveiliging van het dossier instellen.


Gesplitste transacties factuur aan dossiers toewijzen
Indien je het bedrag van het dossier aanpast en vervolgens op de knop Bevestigen klikt wordt er een tweede regel getoond waar je het restbedrag kunt toewijzen aan een ander dossier. Op die manier kun je een transactieregel opsplitsen en aan verschillende dossiers koppelen.De splitsing van de regels wordt weer ongedaan gemaakt als factuur opnieuw wordt verwerkt of er een andere actie op het dossier wordt uitgevoerd zoals het wijzigen van de grootboekrekening of het verplaatsen naar een ander jaar of maand. Zorg dus dat je eerst die acties uitvoert voordat je de transactie splitst. 


Gekoppelde transacties factuur in dossier bekijken

Je vindt de gekoppelde transacties van de factuur in het dossier terug in de overzichten Financiële details en Omzet en kosten.


Financiële detailsOmzet en kosten