Elk type document kun je in Yuki koppelen aan een dossier:

  • vanuit het geopende document 
  • vanuit het geopende dossier (alleen de beheerder van het dossier) 
  • vanuit het startscherm van de module 'Dossiers' (links in je scherm 'Niet gekoppeld').


Alleen een gebruiker met de 'Backoffice' rol in het domein, de rol 'Directie', 'Financiële administratie' of 'Externe accountant' of de beheerder van een dossier kan een document aan een dossier koppelen.


Bij het spreiden/verplaatsen van een factuur die reeds gekoppeld is aan een dossier blijven alle transacties aan het dossier verbonden.


Koppelen vanuit geopend document

Wanneer je vanuit een willekeurig geopend document linksboven in je scherm op de knop Bewerken klikt, kun je het document koppelen aan een dossier.

Klik op het vergrootglas in het veld Dossier en selecteer een dossier om de factuur aan een dossier te koppelen.


BackofficeGebruiker met rol 'Directie', 'Financiële administratie' of 'Externe accountant'Wanneer je in het veld Dossier een naam invoert wordt het dossier direct aangemaakt (als het dossier nog niet bestaat). Dit nieuwe dossier is dan standaard alleen voor jezelf (als beheerder) toegankelijk. Als beheerder kan je de beveiliging van het dossier instellen. 


Na het klikken op de knop Bewaren wordt het document aan het dossier gekoppeld.


Koppelen vanuit geopend dossier

Wanneer je als beheerder vanuit een geopend dossier bovenin je scherm op de knop Meerdere documenten uploaden klikt, kun je één of meer documenten koppelen aan het dossier.

Geef aan dat het document of de documenten moeten worden geüpload in de ordner 'Uitzoeken Yuki'. Doorloop vervolgens de gebruikelijke stappen voor het uploaden van documenten in Yuki.Koppelen vanuit startscherm van module Dossiers

Wanneer je vanuit het startscherm van de module Dossiers linksonder in je scherm klikt op Niet gekoppeld kun je één of meer documenten koppelen aan het dossier.Voor een uitgebreide beschrijving van de functie 'Niet gekoppeld' zie artikel 'Niet gekoppelde gegevens aan dossier'.


Gekoppeld document in dossier bekijken

Je vindt het document in het dossier terug in het overzicht Omzet en kosten, onder de Koppelingen ('Document(en)' en in dit voorbeeld 'Inkoopfacturen') van het dossier én op het tabblad Totaaloverzicht.


Omzet en kostenKoppelingen (Document(en))Koppelingen (Inkoopfacturen)Totaaloverzicht