Om de gegevens en koppelingen van het dossier te bekijken en/of te wijzigen, beweeg je met je muis boven het icoon Dossiers in de navigatiebalk en klik je vervolgens op Lopende dossiers, Mijn dossiers, Alle dossiers of Recent bekeken.

In het nu geopende scherm klik je vervolgens op > voor het desbetreffende dossier.   


Het volgende scherm wordt geopend:In dit scherm zie je de belangrijkste functies die je kunt gebruiken in een dossier. 


Gegevens


Dossiergegevens

Elk dossier bevat twee tabbladen waarop je alle zaken die gekoppeld zijn aan het dossier én alle details zoals o.a. de dossiercode, de startdatum en de toegang tot het dossier kunt bekijken. 


Financiële details

In Yuki kun je per dossier de financiële details bekijken van de netto omzet, kostprijs van de omzet, bedrijfslasten en overige transacties. 


Omzet en kosten

Het overzicht 'Omzet en kosten' ook wel de 'winst & verliesrekening' genoemd, geeft een meer gedetailleerd beeld van de stand van zaken. Je ziet van het dossier de tussentijdse resultaten van het huidige jaar.


Bezittingen en schulden

Het overzicht 'Bezittingen en schulden', ook wel de 'balans' genoemd geeft o.a. een beeld van de investeringen en de openstaande vorderingen en schulden. Je ziet van het dossier de tussentijdse balans per vandaag.


Koppelingen

Hier kun je overzichten bekijken van alle zaken die op dit moment aan het dossier zijn gekoppeld:

 • Document(en)
 • Verkoopfacturen
 • Inkoopfacturen
 • Relaties
 • E-mail
 • Afspraken
 • Taken.

Andere dossiers

In Yuki kun je een aantal overzichten van dossiers bekijken die in feite dezelfde lijst tonen maar met een ander filter. De volgende overzichten van dossiers zijn aanwezig:

 • Lopende dossiers
 • Mijn dossiers
 • Alle dossiers
 • Recent bekeken.