Alleen de beheerder van een dossier kan de gegevens van een dossier wijzigen, het dossier verwijderen, meerdere documenten in het dossier uploaden, een taak aanmaken voor het dossier en de inhoud van een dossier volledig in een ander bestaand dossier plaatsen (samenvoegen).


Alle andere gebruikers (inclusief gebruikers met de 'Backoffice' rol in het domein) die toegang hebben tot een dossier kunnen alleen een nieuwe taak aanmaken.


Om de gegevens van een dossier te bekijken en/of te wijzigen, beweeg je met je muis boven het icoon Dossiers in de navigatiebalk en klik je vervolgens op Lopende dossiers, Mijn dossiers, Alle dossiers of Recent bekeken. In het nu geopende scherm klik je op > voor het desbetreffende dossier.  


Het volgende scherm wordt geopend:Op het tabblad 'Details' vind je alle (basis)gegevens zoals die zijn ingevoerd bij het aanmaken van het dossier. 

Bij de loggegevens kun je o.a. zien op welke datum het dossier is aangemaakt en/of gewijzigd en door welke gebruiker.


TIPS:

  • Bij het samenvoegen van twee dossiers gaan alle overige gegevens van een dossier zoals het toegangsniveau, de start- en einddatum en de tags verloren. De gegevens van het dossier waarin de inhoud van een ander dossier wordt geplaatst is dus leidend. 
  • Om het automatisch toewijzen van een document aan een dossier op basis van dossiercodes in Yuki toe te staan, kan alleen de beheerder van het dossier het veld Automatisch toewijzen toestaan selecteren.

Totaaloverzicht

Op dit tabblad zie je alle documenten, relaties, e-mail, afspraken en taken (inclusief werkopdrachten) die aan het dossier zijn gekoppeld.De gekoppelde banktransacties en transacties van een memoriaalboeking (gekoppeld via grootboekkaart) vind je terug in het overzicht 'Financiële details'.


Door te klikken op het onderwerp of de omschrijving open je direct het document, de relatie, de e-mail, de taak, de afspraak of de werkopdracht.