Twee verschillende MT940 formaten

Sinds april 2013 biedt de Rabobank een 'nieuw' bankformaat aan, namelijk MT940 Structured. Als Rabobank klant is het nu mogelijk om twee verschillende MT940 formaten te downloaden. Deze bankbestanden kun je uploaden in Yuki om je bankafschriften bij te werken in jouw boekhouding. Hoewel het nog steeds mogelijk is om de twee verschillende MT940 formaten te downloaden, ondersteunt Yuki enkel het MT940 Structured formaat.


Daarnaast kunnen de banktransacties ook worden aangeleverd in CSV formaat. Het MT940 Structured formaat heeft echter de voorkeur.


Al je banktransacties kunnen ook volledig automatisch worden gedownload en vervolgens worden geüpload in je online boekhouding d.m.v. de Rabobank boekhoudkoppeling. 


Rabobank bankbestand downloaden

Hieronder wordt beschreven op welke manier je een bankbestand van de Rabobank kunt downloaden voor je zakelijke rekening:

  • Je logt in op Internetbankieren bij de Rabobank (https://bankieren.rabobank.nl/klanten/bedrijven/internetbankieren/betalensparen/rekeningoverzicht/downloaden_transacties/?)


  • Klik op 'Betalen en sparen' en klik vervolgens direct op 'Downloaden transacties'
  • Kies het downloadformaat 'MT940 Structured (.swi)' of 'CSV (.csv)
  • Selecteer één of meer zakelijke bankrekeningen
  • Download de transacties vanaf de datum van de laatste download (maximaal 3 maanden terug) óf selecteer de maand waarvan je de transacties wilt downloaden óf voer de begin- en de einddatum in van de periode waarover je de transacties wilt downloaden (maximaal 3 opéénvolgende maanden)
  • Geef een herkenbare bestandsnaam mee zoals de 'van-tot-datum', 'maand' of 'nummer'
  • Klik op de knop 'Bestand downloaden'
  • Je kunt het bestand nu opslaan.
    Bij de meeste browsers wordt het bestand in de map 'Download' opgeslagen.


Wij adviseren je om het bankbestand niet te openen voordat je het upload in je administratie in Yuki of als bijlage per e-mail verstuurt naar 'je domeinnaam@yukiworks.nl'. 


Door het controlegetal zie je of je hetzelfde bestand in Yuki importeert.


Het elektronisch bankbestand zal automatisch in je administratie worden verwerkt.