In Yuki is het mogelijk om bankafschriften van de ING bank als een elektronisch bankbestand te importeren. 

Je ING transacties moet je in Yuki aanleveren in MT940 formaat (dit formaat heeft de voorkeur) of CSV formaat (Kommagescheiden CSV bestand).


TIP!

De creditcardafschriften van de ING bank kunnen worden aangeleverd via een te downloaden PDF bestand.


Al je banktransacties kunnen ook volledig automatisch worden gedownload en vervolgens worden geüpload in je online boekhouding d.m.v. de ING boekhoudkoppeling. 


ING bankbestand downloaden

Hieronder wordt beschreven op welke manier je een bankbestand van de ING bank kunt downloaden voor je zakelijke rekening:

 • Je logt in op Interbankieren bij de ING (https://mijnzakelijk.ing.nl/login)


 • Selecteer de zakelijke betaalrekening
 • Klik op 'Af- en bijschrijvingen downloaden'
 • Voer de begin- en einddatum in van de periode waarover je de transacties wilt downloaden
  Maximaal 18 maanden terug als je tenminste tijdens die periode al internetbankiert. Bankier je pas 3 maanden, dan is drie maanden het maximum.
 • Selecteer het bestandsformaat 'MT940' of 'Kommagescheiden CSV'
 • Klik op de knop 'Download'
 • Je kunt het bestand nu opslaan.
  Bij de meeste browsers wordt het bestand in de map 'Downloads' opgeslagen.


Wij adviseren je om het bankbestand niet te openen voordat je het upload in je administratie in Yuki of als bijlage per e-mail verstuurt naar 'je domeinnaam@yukiworks.nl'. 


Het elektronisch bankbestand zal automatisch in je administratie worden verwerkt.


CSV bestand van ING (individuele velden)De volgende kolommen dienen in het CSV bestand te staan:

 • Datum: de transactiedatum
 • Naam/Omschrijving: de relatie naam van de tegenrekening
 • Rekening: het eigen IBAN nummer
 • Tegenrekening: het tegenrekeningnummer van de overschrijving    
 • Code: mutatie code 
 • Af Bij: een af- of bijschrijving
 • Bedrag (EUR): het af- of bijgeschreven bedrag
 • Mutatiesoort: het type mutatie
 • Mededelingen: de omschrijving van de transactie.
 • Saldo na mutatie: saldo na de mutatie
 • Tag.   

Voorbeeld CSV bestand van ING 

In de bijlage kun je een voorbeeld van een ING Bank CSV-bestand vinden.