Dossiers bieden een extra doorsnijding en classificatie van documenten en transacties in Yuki. Tevens worden dossiers gebruikt als projectadministratie of analytische administratie.


Om met kostenplaatsen en/of kostendragers te kunnen werken in Yuki maak je bijvoorbeeld gebruik van dossiers om zo de kosten en/of de omzet te splitsen per werknemer, afdeling of product.

Van elk dossier kan er vervolgens een W&V rapportage worden opgevraagd.


Per dossier kan de toegang worden bepaald zodat bijvoorbeeld een deel van de financiële administratie vrijgegeven kan worden voor één of meer gebruikers zonder dat deze gebruikers toegang hebben tot de gehele financiële administratie.


Om dossiers te kunnen gebruiken moet de Yuki Dossiers module in de Yuki Store worden geactiveerd.


In een compact domein of ondernemersportal Basis of Plus kan alleen een gebruiker met de rol 'Portaalbeheerder' deze module in de Yuki Store activeren.


In Yuki kun je in een dossier als het ware een aantal gegevens verzamelen om zo een beter overzicht per onderwerp of project te krijgen. Elk dossier kan de volgende gegevens bevatten:

  • Documenten
  • Banktransacties
  • Financiële transacties
  • Taken
  • Werkopdrachten
  • Relaties
  • Afspraken (agenda)
  • E-mail (ook brieven)


Deze gegevens kunnen in Yuki handmatig of automatisch worden toegewezen aan één of meerdere dossiers.


Dossiers kunnen dus gebruikt worden om een overzicht te houden van bovenstaande zaken per onderwerp of project. Doordat een dossier een start- en einddatum heeft, kun je goed bijhouden welke lopende dossiers er op dit moment zijn. Verder kunnen dossiers gebruikt worden om structuur te behouden. Zo kan er per dossier bijvoorbeeld direct worden gezien welke openstaande taken er nog zijn en welke correspondentie er onlangs heeft plaatsgevonden. 


Open de module Dossiers door te klikken op het icoon Dossiers bovenin je scherm. Het startscherm van de module Dossiers wordt nu geopend:
Links in je scherm vind je de belangrijkste functies van de module Dossiers. Ze worden hieronder kort beschreven.


Lijst


Lopende dossiers

In dit overzicht staat alle dossiers waartoe je toegang hebt en die nog geen einddatum hebben of waarvan de einddatum in de toekomst ligt.


Mijn dossiers

Dit overzicht toont je alle dossiers waarvan je zelf dossierbeheerder bent. 


Alle dossiers

In dit overzicht kun je alle dossiers bekijken waartoe je toegang hebt.


Recent bekeken

Dit overzicht toont je alle dossiers die je onlangs nog bekeken hebt. Dit is handig voor als je een dossier nogmaals wilt opvragen.


Overzichten


Margebijdrage

In Yuki kun je bij een dossier een budget invoeren voor de omzet en inkoop. in dit overzicht kun je de voortgang van een dossier bekijken voor wat betreft de budgetten en verschillen t.o.v. de actuele omzet.


Financiële details

In dit overzicht kun je per dossier de financiële details bekijken zoals de netto omzet, kostprijs van de omzet, bedrijfslasten en overige transacties.


Acties


Nieuw dossier

In Yuki kun je een dossier aanmaken om een aantal documenten, transacties, relaties, afspraken etc. te bundelen over een bepaald onderwerp, van een project etc. 


Niet gekoppeld

In dit overzicht kun je per administratie bekijken welke documenten en transacties nog niet zijn gekoppeld aan een dossier.