Alleen een gebruiker met de rol 'Portaalbeheerder' kan een selectie van al bestaande Nederlandse standaardvragen en antwoorden importeren die door de medewerkers van het portaal kunnen worden gebruikt


Deze standaardvragen en antwoorden kunnen na het importeren, indien nodig, worden aangepast. 

Zodra één of meer standaardvragen en/of antwoorden worden geïmporteerd of aangemaakt, verdwijnen alle tot op dat moment door de backoffice gebruikte standaardvragen en antwoorden. 


Het is ook mogelijk om zelf één of meer nieuwe standaardvragen en/of antwoorden aan te maken.


De standaardvragen en/of antwoorden kunnen door backoffice medewerkers en gebruikers desgewenst ook in het Engels, Nederlands (België), Frans en Spaans verstuurd en ontvangen worden.


Een gebruiker met de rol 'Portaal backoffice' kan de instellingen van de backoffice vragen alleen bekijken.


Vanuit je desktop van het backoffice portaal klik je rechtsboven in je scherm op Instellingen.Het volgende scherm wordt geopend:Klik op het icoon Backoffice vragen. Het volgende scherm wordt geopend:Om in de domeinen van het portaal (een selectie van) standaardvragen en/of antwoorden, indien gewenst in het Engels, Nederlands (België), Frans en/of Spaans. te kunnen gebruiken moeten de volgende zaken geregeld zijn:

  • Selecteren van één of meer talen (Engels, Nederlands (België), Frans of Spaans)
  • Importeren van gewenste standaardvragen en/of antwoorden
  • Aanmaken van één of meer nieuwe standaardvragen en/of antwoorden.


Alle geïmporteerde of nieuw aangemaakte standaardvragen en/of antwoorden kunnen op elk moment weer worden verwijderd door te klikken op de knop Verwijderen. De nummering wordt hierdoor niet aangepast.


Wanneer de backoffice medewerker een standaardvraag of antwoord verstuurt vanuit de Postbus kijkt Yuki welke taal de geadresseerde gebruiker of de backoffice medewerker heeft ingesteld bij zijn of haar persoonlijke voorkeuren.De tekst van de standaardvraag zal vervolgens in de taal van de geadresseerde gebruiker of backoffice medewerker worden ingevuld.


In het portaal moet er bij die standaardvraag dan wel een tekstvak (met tekst) van die taal aanwezig zijn. Is dit niet het geval dan zal Yuki de tekst in het tekstvak van de eerste (verplichte) taal gebruiken.


Eén of meer talen selecteren

Om gebruikers en je klanten standaardvragen en/of antwoorden in het Engels, Nederlands (België), Frans of Spaans te kunnen laten versturen en ontvangen moet je de gewenste talen selecteren.  Klik bovenin je scherm op de knop Instellingen.Het volgende scherm wordt geopend:Je kunt maximaal drie talen selecteren waarbij de eerste taal verplicht is, de tweede en derde taal zijn optioneel.

Selecteer de gewenste taal of talen en klik vervolgens op de knop OK.  Standaardvragen en/of antwoorden importeren

Alle Nederlandse standaardvragen en/of antwoorden die worden gebruikt door de backoffice medewerkers kunnen worden geïmporteerd in het portaal.


Geef links in je scherm aan of je vragen of antwoorden wilt importeren en klik vervolgens op de knop Importeren bovenin je scherm. Het volgende scherm wordt geopend:Selecteer hier één of meer standaardvragen die moeten worden geïmporteerd en klik vervolgens op de knop Importeren.Alleen Nederlandse standaardvragen en antwoorden kunnen worden geïmporteerd. Deze worden altijd in het tekstvak van de eerste taal gezet ook al is dit niet de taal Nederlands.  


Om, in dit voorbeeld, de Engelse tekst in het tekstvak Engels toe te voegen aan de standaardvraag klik je op > voor de desbetreffende standaardvraag. Klik vervolgens linksboven in je scherm op de knop Bewerken. Het volgende scherm wordt geopend:Voer de Engelse tekst van de standaardvraag in.


Je kunt, indien gewenst, ook de gegevens van de standaardvraag aanpassen. Voor een korte beschrijving van de velden 'Omschrijving', 'Type', 'Nummer' en het tekstvak van de taal of talen zie 'Aanmaken nieuwe standaardvraag en/of antwoord'.


LET OP!

De omschrijving en het tekstvak van de eerste taal zijn verplichte velden en moeten dus tekst bevatten.

Klik op de knop Bewaren om de wijzigingen op te slaan.


Nieuwe standaardvraag en/of antwoord aanmaken

Om zelf een nieuwe standaardvraag of antwoord aan te maken klik je bovenin je scherm op de knop Nieuw.Het volgende scherm wordt geopend:Omschrijving

Voer hier een korte omschrijving in van de inhoud van de vraag of antwoord. Deze omschrijving is zichtbaar in de keuzelijst van vragen of antwoorden in de Yuki postbus van de backoffice medewerker. De omschrijving is een verplicht veld en moet dus tekst bevatten.


Type

Kies hier of je een vraag of een antwoord wilt aanmaken.


Nummer

Yuki vult automatisch het eerstvolgende 'vrije' nummer na het hoogste aanwezige nummer in. Dit nummer kan echter worden aangepast. De nummers hoeven niet opeenvolgend te zijn.


LET OP!

Bij het bewaren zal er een melding verschijnen wanneer je een nummer hebt ingevoerd dat al in gebruik is.


Tekstvak(ken) taal

Voer hier de tekst van de standaardvraag of antwoord in de desbetreffende taal in. Het tekstvak van de eerste taal is een verplicht veld en moet dus tekst bevatten.