In het Yuki backoffice portaal is een overzicht beschikbaar waarmee je gericht de automatiseringsgraad kunt verhogen. Het overzicht geeft een telling van het aantal ontvangen facturen per leverancier aan en of er al centrale verwerkingsregels (op portaalniveau) aanwezig zijn. 


Alleen een gebruiker met de rol 'Portaalbeheerder' kan dit overzicht bekijken.


Vanuit je desktop van het backoffice portaal klik je op de tegel Top leveranciers om een overzicht te bekijken van de verwerkte documenten per leverancier in het portaal.
In dit overzicht vind je de de top 100 van de meest voorkomende leveranciers.In de kolommen Document en Regel kun je aan het groene vinkje of het rode kruisje zien of er centrale verwerkingsregels voor de leverancier aanwezig zijn.


In de kolom UBLSupport kun je zien of de leverancier de inkoopfacturen in het UBL formaat aanlevert. Wanneer dit het geval is kunnen er ook verwerkingsregels op regelniveau worden aangemaakt.


Om te bekijken hoeveel documenten van een leverancier per domein zijn aangeleverd klik je op het aantal in de kolom Aantal

TIP!

Maak centrale herkenningsregels aan of meld je aan voor UBL facturen wanneer een leverancier een groot aantal facturen in een domein aanlevert.


Klik op > voor de naam van de leverancier om de aanwezige verwerkingsregels te bekijken.In dit scherm kun je direct een centrale verwerkingsregel op document- of regelniveau (indien UBLSupport) aanmaken door te klikken op de knop Document of Regel.