Dit overzicht is in de basis een werklijst vanwaaruit het afhandelen van de btw-aangiften door gebruikers met de rol 'Portaalbeheerder' of 'Portaal backoffice' wordt gestart


In principe worden de btw-aangiften getoond die voor de lopende maand open staan en in concept zijn aangeboden. Deze btw-aangiften moeten dus nog worden gecontroleerd om vervolgens verstuurd te worden naar de Belastingdienst.


TIP!

Wanneer in een domein is aangegeven dat de accountant (met eigen Yuki portaal) verantwoordelijk is voor het verzorgen en versturen van de btw-aangiften naar de Belastingdienst worden er door Yuki geen automatische berichten meer verstuurd dat de aangiften verstuurd moeten worden.


Vanuit je desktop van het backoffice portaal klik je op de tegel Btw om een overzicht te bekijken van de te versturen btw-aangiften in de domeinen van het portaal.Het volgende scherm wordt geopend:Selecteer linksboven in je scherm alle administraties of alleen het (sub)portaal met de domeinen waarvan je de btw-aangiften wilt bekijken.

Daarnaast geef je aan van welke periode de btw-aangiften in dit overzicht getoond moeten worden:

 • Deze maand
 • Vorige maand
 • 2 maanden geleden
 • 3 maanden geleden
 • Alle administraties.


Je kunt er ook voor kiezen om alleen btw-aangiften met een specifieke aangiftestatus te bekijken:

 • Elke aangiftestatus
 • Open: alle aangiften die nog niet zijn afgesloten (dus alle andere aangiftestatussen behalve 'Afgesloten'). 
 • Afgesloten: na de bevestiging van de Belastingdienst dat de digitale btw-aangifte succesvol is ontvangen. 
 • Concept: van de lopende periode wordt de concept aangifte permanent automatisch bijgewerkt, deze is nog niet gecontroleerd door de backoffice.
 • Klaar om te versturen: een gecontroleerde aangifte kan nog steeds worden gewijzigd door het verwerken van correcties en/of het verwerken van aangeleverde documenten en banktransacties.

  LET OP!
  Alle btw-aangiften die door de Portaalbeheerder of Portaal backoffice zijn gecontroleerd worden vanaf de 26e in de maand na de aangifteperiode automatisch verstuurd naar de Belastingdienst.
  Indien in het portaal is ingesteld dat voorafgaande goedkeuring van de btw-aangifte door de klant is vereist, zullen de niet goedgekeurde btw-aangiften echter niet meer automatisch worden verstuurd.

 • Klaar (gewijzigd): na goedkeuring of controle van de btw-aangifte hebben nog wijzigingen plaatsgevonden.


Het periodefilter en het statusfilter verfijnen elkaar en werken als een EN en niet als een OF


De zoekbalk kun je gebruiken om domeinen (administraties) te zoeken en vervolgens te openen.


Door te klikken op een kolomkop kun je elke kolom desgewenst in omgekeerde volgorde sorteren.


De kolommen die standaard worden getoond in dit overzicht zijn 'Administratie', 'Controller', 'Frequentie' en 'Status'. Elke gebruiker kan naar wens kolommen toevoegen door rechtsboven in het scherm te klikken op de knop 'Pas de getoonde kolommen aan'.


TIP!

Het is handig om de kolommen 'Controledatum' en 'Notities' toe te voegen aan het overzicht zodat je in één oogopslag kunt zien welke btw-aangiften nog gecontroleerd moeten worden.


Om het overzicht (met de op dat moment getoonde kolommen) te downloaden als een Excel bestand klik je rechtsboven in je scherm op de knop Download.


Door op > voor de naam van een administratie te klikken kom je direct in de betreffende btw-aangifte in het domein waar de administratie toe behoort. In de administratie wordt de status van de btw-aangifte veranderd door de Portaalbeheerder of Portaal backoffice.