Wanneer er in een bedrijf (administratie) meer dan één kassa aanwezig is moeten deze kassen handmatig worden toegevoegd.


Open de module Bank en klik vervolgens links in je scherm op KasSelecteer nu de lijstweergave door bovenin je scherm te klikken op de knop Lijst.Klik links in het nu geopende scherm op Kas toevoegen of bovenin je scherm op de knop Nieuwe kas om in deze administratie of een andere administratie in het domein een nieuwe kas aan te maken.Het invoerscherm wordt geopend:Vul de bovenstaande velden zo volledig mogelijk in:

  • Omschrijving: Vul hier een compacte beschrijving in waaraan de rekening herkend kan worden.  Als er meer dan één administratie in het domein aanwezig is het raadzaam om ook de naam van de administratie in de omschrijving op te nemen.
  • Beheerder: Selecteer één van de aanwezige administraties in het domein als beheerder van deze kas.
  • Valuta: Geef aan of de contante inkomsten en uitgaven in Euro's, Britse ponden of US Dollars moeten worden geboekt.
  • Beginsaldo: Als de kas al actief was in voorgaande boekjaren die niet in Yuki gevoerd werden, vul dan hier het saldo in conform de eindbalans van het jaar voor het eerste boekjaar. Yuki maakt automatisch een mutatie aan voor de beginbalans op de rekening '11099 - Tussenrekening beginbalans banken'. Deze memoriaalboeking of diverse boeking kan niet door de gebruiker worden gewijzigd. Als het beginsaldo bij de kas wordt aangepast dan wordt de journaalpost achter de schermen aangepast. Er wordt geen nieuwe boeking meer gemaakt.
  • Grootboekrekening: De grootboekrekening wordt automatisch door Yuki toegewezen zodra de gegevens van de nieuwe kas zijn bewaard in Yuki.
  • Actief: Wanneer je dit vinkje uitzet, zorg je ervoor dat de kas inactief wordt en niet wordt weergegeven in het dropdown menu waarin je een kas selecteert voordat je een kasstaat boekt.


Je bewaart de ingevulde gegevens van de kas door linksboven in je scherm op de knop Bewaren te klikken. Je ziet nu alle gegevens van de kas die je zojuist hebt toegevoegd in Yuki.De grootboekrekening waarop alle kastransacties van deze kas worden geboekt is '10002 Yuki Training kas 2'.