Het wachtwoord kan door de gebruiker zelf altijd worden gewijzigd indien hij of zij al ingelogd is in de Yuki omgeving. Hiervoor moet de eigen adreskaart worden geopend en vervolgens bovenin het scherm worden geklikt op de knop Wachtwoord.In het nu geopende scherm moet het bestaande wachtwoord en het nieuwe wachtwoord worden ingevoerd.Het nieuwe wachtwoord moet worden bevestigd door dit nogmaals in te voeren.


Yuki heeft een set met regels gedefinieerd welke bepaalt of een wachtwoord wordt beschouwd als een voldoende sterk wachtwoord. Voor een uitgebreide beschrijving zie artikel 'Password policy'. 


Een gebruiker met de rol 'Directie' kan het wachtwoord van een andere gebruiker (collega) in het domein wijzigen.


In de geopende adreskaart van de gebruiker (collega) waarvan het wachtwoord moet worden gewijzigd, klik je op de knop Wachtwoord.


Het volgende scherm wordt geopend:Het nieuwe wachtwoord kan niet worden gespecificeerd door deze gebruiker. Er wordt een automatisch gegenereerd wachtwoord naar de gebruiker (collega) verstuurd. De gebruiker is verplicht om het wachtwoord te wijzigen nadat hij of zij heeft ingelogd.