Om altijd de juiste prijslijst bij een bepaalde relatie (klant) te hanteren, kun je bij een relatie die prijslijst vastleggen. 


Open de module Adresboek, zoek en open de relatiekaart van de klant. Klik op de knop Wijzigen en klik vervolgens op het tabblad Extra.Gebruik het vergrootglas in het veld Prijslijst om de juiste prijslijst bij deze relatie (klant) vast te leggen.Klik vervolgens op de knop Bewaren.


LET OP!

Om in een prijslijst alle relaties (klanten) te bekijken waarvoor deze prijslijst wordt gehanteerd klik je bovenin je scherm op de knop Relaties.