Wanneer je in het pop-upscherm over de tariefsverhoging hebt gekozen voor de optie Nee moet je de tariefsverhoging in Yuki zelf op een door jou gekozen tijdstip handmatig doorvoeren. Dit houdt in dat je alle verkoopartikelen met btw-code 6% (laag tarief) in een exclusief btw prijslijst en alle periodieke facturen die deze verkoopartikelen bevatten handmatig moet aanpassen.


Gebruikers met de rol 'Directie' kunnen in het domein de verkoopartikelen en de periodieke facturen aanpassen.


Verkoopartikelen met btw-code 6% (laag tarief) in exclusief btw prijslijst aanpassen

Een gebruiker met de rol 'Directie' opent de module Verkoop en klikt vervolgens links in het scherm op Prijslijsten.


Het volgende scherm wordt geopend:


Hier zie je een overzicht van alle prijslijsten in je domein.


Om de verkoopartikelen in een exclusief btw prijslijst aan te passen klik je op > voor de desbetreffende prijslijst. Het volgende scherm wordt geopend:Einddatum voor verkoopartikel instellen

Klik op > voor het verkoopartikel met btw-code 6% (laag tarief) waarvoor je de einddatum 31-12-2018 wilt instellen.


Het volgende scherm wordt geopend:Klik nogmaals op > om de einddatum in te kunnen voeren. Het volgende scherm wordt geopend:Voer in het veld Geldig tot de einddatum 31-12-2018 in. Klik op de knop Bewaren om de wijziging op te slaan.Nieuwe startdatum en btw-code 9% voor verkoopartikel instellen

Klik direct op de knop Open een nieuwe kaart (zie bovenstaande afbeelding) om hetzelfde verkoopartikel aan te maken maar nu met startdatum 01-01-2019 en btw-code 9%.


Het volgende scherm wordt geopend:Selecteer in het veld Btw-percentage de btw-code Btw 9% en voer in het veld Geldig vanaf de startdatum '01-01-2019' in.

Klik op de knop Bewaren om het nieuwe verkoopartikel op te slaan.In de prijslijst is het verkoopartikel met de nieuwe btw-code 9% alleen zichtbaar wanneer je klikt op > voor het desbetreffende verkoopartikel.


Periodieke facturen met verkoopartikelen btw-code 6% (laag tarief) aanpassen

Een gebruiker met de rol 'Directie' opent de module Verkoop en klikt vervolgens links in het scherm op Periodieke facturen.


Het volgende scherm wordt geopend:Hier zie je een overzicht van alle periodieke facturen in je domein.


Einddatum voor periodieke factuur instellen

Klik op > voor de periodieke factuur waarvoor je een einddatum wilt instellen, na deze datum zal de periodieke factuur niet meer worden klaargezet om verzonden te worden.Klik op de knop Bewaren om de wijziging op te slaan.


Periodieke factuur stopzetten

Na 31-12-2018 of direct na het versturen van de laatste periodieke factuur van 2018 selecteer je de periodieke factuur die je wilt stopzetten en klik je vervolgens boven in het scherm op de knop Stop.Er wordt gevraagd of je het stopzetten wilt bevestigen:

Gooi niet de periodieke factuur zelf weg. Dit is immers een verkoopfactuur die al aan de klant is verstuurd en hoort dus in de administratie te blijven staan.


De stopgezette periodieke factuur verdwijnt uit het overzicht met de ingeplande periodieke facturen. Je vindt deze factuur terug in het overzicht van alle inactieve of alle periodieke facturen.


Periodieke factuur kopiëren en nieuwe startdatum instellen

Klik in één van beide overzichten op het onderwerp van de stopgezette factuur om deze te openen en klik vervolgens op de knop Kopiëren om een kopie te maken van de stopgezette periodieke factuur.In het nu geopende scherm klik je op de knop Bewerken en klik je vervolgens op de knop Bewerken voor de factuurregel van het desbetreffende verkoopartikel. In het veld Btw-code selecteer je 'Btw 9%'. Klik op de knop Bewaren achter de gewijzigde factuurregel om deze op te slaan.Klik op de knop Bewaren bovenin het scherm om de gewijzigde factuur op te slaan.


Leg vervolgens de instellingen van de 'nieuwe' periodieke factuur vast door te klikken op de knop Periodieke factuur.Voer de frequentie opnieuw in. In het veld Volgende factuur voer je een datum in 2019 in wanneer de eerste volgende periodieke factuur automatisch moet worden aangemaakt en klaargezet voor verzending. Klik op de knop Bewaren om de nieuwe instellingen van de periodieke factuur vast te leggen.


Deze zogenaamde 'concept' periodieke factuur vind je terug in het overzicht met de ingeplande periodieke facturen.Deze 'concept' periodieke factuur moet als eerste periodieke factuur in 2019 worden verwerkt en verstuurd voordat de volgende periodieke facturen vanaf de startdatum (zie bovenstaand scherm, volgende factuur 09-01-2019) automatisch in de lijst 'Te verzenden' worden klaargezet volgens de aangegeven frequentie.