Wanneer je in het pop-upscherm over de tariefsverhoging hebt gekozen voor de optie Nee moet je de tariefsverhoging in Yuki zelf op een door jou gekozen tijdstip handmatig doorvoeren. Dit houdt in dat je alle documentverwerkingsregels en bankherkenningsregels met output btw-code 6% (laag tarief) in alle domeinen handmatig moet aanpassen.


Alleen een gebruiker met de rol 'Portaalbeheerder' kan alle centrale documentverwerkingsregels in het portaal aanpassen.

Gebruikers met de rol 'Portaal backoffice' kunnen in de aan hen toegewezen domeinen de lokale documentverwerkingsregels en bankherkenningsregels aanpassen.


Centrale documentverwerkingsegel met output 6% (laag tarief) aanpassen in het portaal

De gebruiker met de rol 'Portaalbeheerder' klikt vanuit de desktop van het backoffice portaal rechtsboven in het scherm op Instellingen.Het volgende scherm wordt geopend:Klik op het icoon Document verwerkingsregels. Het volgende scherm wordt geopend:Hier zie je een overzicht van alle centrale documentverwerkingsregels in het portaal. Via dit overzicht kun je de betreffende verwerkingsregels aanpassen naar het btw-tarief van 9%.


Lokale documentverwerkingsegel met output 6% (laag tarief) aanpassen in een domein

Een gebruiker met de rol 'Portaal backoffice' opent in het betreffende domein de module Relatiebeheer en klikt vervolgens links in het scherm op Standaardwaarden.


Het volgende scherm wordt geopend:Hier zie je een overzicht van de lokale verwerkingsregels in een domein. 


Door te klikken op > voor de verwerkingsregel kan de regel worden ingesteld of worden gewijzigd.


De onderstaande stappen moeten zowel voor alle centrale als lokale verwerkingsregels met output btw-code 6% (laag tarief) worden uitgevoerd.


Einddatum voor centrale en lokale documentverwerkingsregel instellen

Klik op > voor de verwerkingsregel waarvoor je de einddatum 31-12-2018 wilt instellen.


Het volgende scherm wordt geopend:Voer onder Invoer in het veld Datum de einddatum '31-12-2018' in en klik vervolgens op de knop Bewaren.Je ziet nu in het overzicht van de centrale verwerkingsregels dat voor de desbetreffende documentverwerkingsregel de einddatum 31-12-2018 is ingesteld.


Centrale en lokale documentverwerkingsregel dupliceren en nieuwe startdatum instellen

Klik op > voor de verwerkingsregel waarvoor je de nieuwe startdatum 01-01-2019 en de btw-code 9% als output wilt instellen.Klik op de knop Kopieren om de verwerkingsregel te dupliceren. Het volgende scherm wordt geopend:Onder Invoer voer je in het veld Datum de nieuwe startdatum '01-01-2019' in en selecteer je vervolgens onder Output in het veld Btw-code de nieuwe btw-code 9% (laag tarief).

Klik op de knop Bewaren om de gewijzigde gedupliceerde verwerkingsregel te bewaren.


Bankherkenningsregel met output 6% (laag tarief) aanpassen in het domein

Een gebruiker met de rol 'Portaal backoffice' opent vanuit een domein de module Bank en klikt vervolgens links in het scherm op Herkenningsregels.Het volgende scherm wordt geopend.


Hier zie je een overzicht van de lokale bankherkenningsregels in een domein. 


Einddatum voor bankherkenningsregel instellen

Klik op > voor de bankherkenningsregel waarvan je de output van 6% (laag tarief) wilt wijzigen naar de nieuwe btw-code 9% (laag tarief).


Het volgende scherm wordt geopend:Klik op de knop Bewerken en voer onder Boekingsdatum van de afschriftregel vanaf/tot wanneer deze herkenningsregel moet worden toegepast in het veld Einddatum de einddatum '31-12-2018' in. Klik vervolgens op de knop Bewaren.Je ziet nu in het overzicht van de bankherkenningsregels dat voor de desbetreffende herkenningsregel een einddatum is ingesteld.


Lokale bankherkenningsregel aanmaken en nieuwe startdatum instellen

Klik in het overzicht van herkenningsregel op de knop Open een nieuwe kaart om een nieuwe herkenningsregel aan te maken met een nieuwe startdatum en output btw-code 9%..


Onder Boekingsdatum van de afschriftregel vanaf/tot wanneer deze herkenningsregel moet worden toegepast voer je in het veld Startdatum de nieuwe startdatum '01-01-2019' in en selecteer je vervolgens onder Automatische koppeling die gelegd moet worden als aan alle criteria voldaan is in het veld Btw-code de nieuwe btw-code 9% (laag tarief).

Klik op de knop Bewaren om de nieuwe herkenningsregelregel te bewaren.