Contante inkomsten en uitgaven vergen altijd bijzondere aandacht. Hier wordt privé en zakelijk vaak verward of worden transacties over het hoofd gezien.

Het verwerken van contante transacties hangt in sterke mate af van hoe je in je bedrijf met contant geld omgaat. 


Bepaal welke van de drie onderstaande situaties het meest lijkt op de manier waarop je met geld omgaat. Je accountant legt de gekozen optie vervolgens vast in de Administratie Wizard op het tabblad 'Kas'.


Je hebt een kassa voor contante inkomsten en uitgaven
In dat geval is de kassa een belangrijk onderdeel van je bedrijf. Je controleert dagelijks of wekelijks het saldo. Als deze situatie bij jou van toepassing is, kun je het beste werken met een kasstaat. Een voorbeeld van een kasstaat vind je in de module Yuki Postbus, onder Scan formulieren. Je vult dan periodiek (bij voorkeur wekelijks) de kasstaat in en scant of e-mailt deze naar Yuki.


Wanneer er een kas wordt aangemaakt in je administratie in Yuki is het altijd mogelijk om die kas weer op inactief te zetten.

Je hebt een bedrijfskas voor incidentele contante uitgaven
Je hebt met enige regelmaat contante uitgaven en hebt een zakelijke kas aangelegd zodat er altijd wat contant geld beschikbaar is. Je bewaart de bonnetjes van alles wat er uit kas betaald wordt. We gaan er dan van uit dat eventuele contante opnamen van de zakelijke bankrekening in je kas komen en dat stortingen van contant geld bij je bank ook uit de kas komen. Wat je dient aan te leveren zijn alle bonnetjes die je uit kas betaald hebt of alle stortingsbewijzen van contante inkomsten (of privéstortingen). Vermeld duidelijk op de bonnen en stortingsbewijzen dat ze contant betaald of ontvangen zijn. De stortingsbewijzen of opnamebewijzen van je bank hoef je niet in te scannen. Die boeken we automatisch vanaf je bank. Je hoeft dus GEEN kasstaat aan te leveren.

Je betaalt contante uitgaven uit je portemonnee en/of met je chipknip
Als je er geen echte kas op na houdt is het beter om te veronderstellen dat alle contante betalingen en inkomsten via privé lopen. We gaan er dan van uit dat bijvoorbeeld een contante opname van je bank voor privé was en dat een uitgave die je contant betaald hebt ook met privé geld betaald werd. Op die manier hoef je geen kas te verantwoorden en wordt alles verrekend met je rekening courant verhouding met je bedrijf.