Handelen met andere valuta dan de euro maakt een administratie direct wat complexer. Af en toe een bonnetje van een taxi in dollars is nog wel te doen maar regelmatig verkoopfacturen versturen in een andere valuta of het hebben van een bankrekening in bijvoorbeeld Engelse ponden (GBP) stelt andere eisen aan de software. Daarom ontwikkelde Yuki de Vreemde valuta module.


Werkt je bedrijf met andere valuta dan de Euro dan is het activeren van deze module in de Yuki Store verplicht. De software wordt daardoor op diverse plaatsen uitgebreid met functionaliteit die nodig is om transacties zowel in de oorspronkelijke valuta als de Euro te registreren en te verwerken. De basisboekhouding blijft echter in Euro's.


De Vreemde valuta module is geïntegreerd in de Bank, Verkoop en Inkoop module. 


Deze module is alleen beschikbaar in je domein wanneer deze door het administratiekantoor/accountant via de Yuki store is geactiveerd


Standaard staan de valuta EUR, USD, en GBP als 'Actief' ingesteld in elk Yuki domein. Je kunt andere valuta activeren via Valuta's bij de instellingen van een domein.


De functionaliteit wordt op de volgende plaatsen in je administratie in Yuki uitgebreid:

 • Algemeen:
  • Overzichten met extra informatie over de valuta
   Bij je persoonlijke voorkeuren in het domein wordt default aangegeven dat de valutasymbolen in een aantal overzichten kan worden getoond. Deze valutasymbolen staan in de kolom 'Factuurbedrag V.V.' die je desgewenst aan een overzicht kunt toevoegen.
 • Bank module:
  • Aanmaken van bankrekeningen in vreemde valuta
   Het beginsaldo van een vreemde valuta rekening kan zowel in de vreemde valuta als in Euro's worden ingevoerd.
   Bij het aanmaken van een bankrekening uit een ander land moet je het juiste land selecteren.
  • Importeren van afschriften van vreemde valuta bankrekeningen
   Het ondersteunde exportformaat van een vreemde valuta rekening is hetzelfde als de andere rekeningen die bij de desbetreffende bank zijn geopend.
  • Afboeken van valutaverschillen
   Bij het verwerken van banktransacties (workflow) kan er worden afgeboekt op 'Koersverschillen'.
 • Verkoop module:
  • Opmaken van verkoopfacturen in vreemde valuta
   De placeholders [TotalAmountFC] en [Currency] kunnen worden gebruikt voor het vermelden van buitenlandse valuta in de e-mail waarmee de verkoopfactuur wordt verstuurd.
  • Werken met prijslijsten in vreemde valuta
   Bij het aanmaken van extra prijslijst(en) selecteer je de juiste valuta.
  • Aanleveren van gescande verkoopfacturen in vreemde valuta
 • Inkoop module:
  • Automatisch toekennen van dagkoersen.
   Als je een andere koers wilt hanteren kun je met de functie 'Factuurbewerkingen' de inkoopfactuur met een andere zelf in te voeren koers boeken.


Daarnaast is het mogelijk om het saldo van een vreemde valuta rekening óf een openstaande factuur in vreemde valuta te herwaarderen in Yuki.


Het blijft ook zonder deze module mogelijk om incidentele inkoopfacturen of bonnetjes in vreemde valuta aan te leveren. Deze worden dan door Yuki omgerekend en verder als Euro documenten behandeld. Heb je maar incidenteel een verkoopfactuur reken dan zelf even de relevante bedragen, zoals het factuurbedrag, om naar euro's en vermeld dat op de factuur. Yuki behandelt die factuur dan als ware het een Euro factuur.