Als je voor het eerst inlogt in je eigen domein, met één of meer administratie(s), merk je dat die vrijwel leeg is. De accountant weet nog niets van je bedrijf en heeft nog geen documenten van je ontvangen. Yuki werkt helemaal op basis van informatie die jij aan Yuki aanlevert. Alle informatie die niet wordt aangeleverd kan vanzelfsprekend ook niet worden geboekt in je administratie. Het is dus belangrijk dat je aan Yuki alles aanlevert wat relevant is voor je administratie. Liever iets te veel dan iets te weinig.

In de opstartfase vragen we je dan ook de nodige informatie over je onderneming aan je accountant te verstrekken zodat de backoffice medewerkers goed begrijpen met wat voor bedrijf ze te maken hebben en welke zaken specifiek zijn.


Deze instructie is bedoeld om jou stap voor stap tijdens het starten met je domein te begeleiden. Lees de verschillende stappen zorgvuldig door en volg de instructies zoveel mogelijk op. Je krijgt ook regelmatig tips die ervoor zorgen dat je administratie(s) juist, volledig en tijdig kan worden bijgewerkt.


TIP!

Hoe vaker je informatie aan Yuki aanlevert, hoe betrouwbaarder de informatie in Yuki is. Wij adviseren om één keer per week alles aan te leveren. Kies daarvoor een vaste dag. Als dat niet lukt, zorg er dan voor dat je minimaal maandelijks je spullen aanlevert. Dat bespaart je ook extra kosten.


Voordat je begint controleer je even of je hard- en software aan de systeemeisen voldoet!


Voordat je daadwerkelijk met Yuki kunt beginnen dien je samen met je administratiekantoor/accountant gedurende de opstartfase een aantal gegevens in te voeren. 


De eerste stappen met Yuki:

  1. Informatie over bedrijf aanleveren (opstartfase met accountant)
  2. Boekjaar en startdatum van administratie bepalen (opstartfase met accountant)
  3. Beginstand van administratie in Yuki aanleveren (opstartfase met accountant)
  4. Verwerking van contante transacties bepalen (opstartfase met accountant)
  5. Wie verzorgt de btw-aangifte? (opstartfase met accountant)
  6. Domein instellen
  7. Te verwerken documenten en banktransacties aanleveren
  8. Verwerkte documenten en banktransacties bekijken/controleren
  9. Vragen stellen aan administratiekantoor/accountant.