Een rol geeft aan welke positie een gebruiker binnen een domein heeft. Door een gebruiker één of meer rollen toe te kennen, bepaal je wat die gebruiker in het domein mag zien en doen in alle administratie waar hij als gebruiker toegang toe heeft. Je kunt dus geen afwijkende rol voor een gebruiker per administratie bepalen.


Yuki kent momenteel de volgende rollen met de bijbehorende rechten in een domein:

 • Directie
 • Verkoop
 • Inkoop
 • HRM
 • Financiële administratie
 • Externe accountant
 • Security manager
 • Procuratie
 • Kijkgebruiker
 • Speciale Rollen voor de backoffice.


Voor een beschrijving van de rechten van de verschillende gebruikersrollen zie artikel Rechten per gebruikersrol.

Voor een beschrijving van de speciale rollen van de backoffice zie artikel Backoffice rollen toekennen of wijzigen.


Alleen bij een eigen Ondernemerslicentie kan de eigenaar van het domein of een gebruiker met de rol 'Directie' rollen aan gebruikers toekennen die toegang hebben tot je domein. Aan een werknemer kan geen rol worden toegekend.


Bij een ondernemersportal Basis of Plus kan alleen een gebruiker met de rol 'Portaalbeheerder' of 'Portaal backoffice een rol toekennen aan de maximaal één gebruiker in je domein.


Rol(len) aan gebruiker toekennen

Ga als volgt te werk:

 • Open 'Mijn domein':
  • Klik boven de navigatiebalk op het icoon Wissel domein en vervolgens op Mijn domein
  • Klik linksboven in het scherm op de naam van het domein en vervolgens op de tegel Mijn domein
  • Klik in de navigatiebalk op het icoon Start en vervolgens op de tegel Mijn domein
  • Klik in de navigatiebalk op het icoon Instellingen en vervolgens in het nu geopende scherm op Mijn domein.
 • Er wordt nu een scherm geopend waarin je de stamgegevens en gebruikers van je administratie('s) kunt bekijken.


 • Selecteer in de sectie Gebruikers met toegang tot dit domein de gebruiker aan wie je rechten wilt toekennen.
 • Klik in het nu geopende scherm op de knop Bewerken.
 • Klik op het tabblad Extra.


 • In de sectie Beveiliging selecteer je één van de rollen in het dropdownmenu.
  Je kunt meer dan één rol toekennen.
 • Klik op de knop Bewaren.