Alleen een gebruiker met een 'Backoffice' rol in het domein kan het overzicht van speciale klantspecifieke afspraken over een administratie, relatie of een grootboekrekening bekijken.


Wanneer er speciale afspraken in een domein zijn vastgelegd kun je een overzicht van deze notities (opmerkingen) bekijken door vanuit de module Backoffice links in je scherm te klikken op Klantspecifieke opm. of op het icoon 'i'. Als er nog geen notities in het domein aanwezig zijn zal het icoon 'i' niet worden getoond.


Na het vastleggen van de allereerste notitie in het domein zal het icoon 'i' pas zichtbaar worden bij de eerstvolgende login.Het volgende scherm wordt geopend:Je kunt hier aangeven of alleen de backoffice opmerkingen over de administraties, grootboekrekeningen, relaties of alle backoffice opmerkingen moeten worden getoond.