Alleen een gebruiker met een 'Backoffice' rol in het domein kan het overzicht van speciale klantspecifieke afspraken over een administratie, relatie of een grootboekrekening bekijken.


Wanneer er speciale afspraken in een domein zijn vastgelegd kun je een overzicht van deze notities (opmerkingen) bekijken door in de navigatiebalk te klikken op het icoon Backoffice en vervolgens op Klantspecifieke opm. 


Het volgende scherm wordt geopend:Je kunt hier in het dropdownmenu aangeven of alleen de backoffice opmerkingen over de administraties, grootboekrekeningen, relaties of alle backoffice opmerkingen moeten worden getoond.