In Yuki kun je financiële transacties eenvoudig exporteren. Voor verschillende doeleinden worden verschillende exportformaten ondersteund:

 • Excel-formaat voor verdere nabewerking in spreadsheets (voorbeeld Excel
 • CSV-formaat voor import in diverse andere softwareprogramma's (voorbeeld CSV
 • PDF voor archivering en bulkprinten (voorbeeld PDF).


In een compact domein of een domein met een Basis of Plus licentie kan alleen een gebruiker met een 'Backoffice' rol in het domein financiële transacties exporteren.


In een domein met Yuki Financieel kan behalve een gebruiker met een 'Backoffice' rol in  het domein ook een gebruiker met de rol 'Directie', 'Financiële administratie' of 'Externe accountant' financiële transacties exporteren.


De volgende exportformaten zijn mogelijk:

 • ASCII (CLAIR 1.0): Dit ASCII Auditfile Financieel is een ADF-bestand.
 • Audition: Dit TXT-bestand is alleen bedoeld voor export naar het fiscale aangiftepakket Unit4.
 • CSV
 • Excel
 • PDF
 • XML (CLAIR 2.0): Dit XML Auditfile Financieel 1.0 is een XAF-bestand voor import in rapportgeneratoren zoals CaseWare (voorbeeld: CaseWare (XML-AUDIT 2.0)). Dit formaat wordt ook gebruikt door de Belastingdienst.
 • Nextens: Dit XML-bestand is bedoeld voor export VPB en IB naar het fiscale aangiftepakket Nextens.
 • XAF 3.2 (RGS 2.0): Dit XML Auditfile Financieel 3.2 is een XAF-bestand waarmee de toepassingen die de Auditfile biedt, bijvoorbeeld het uitwisselen van stam- en transactiegegevens tussen verschillende pakketten zoals die worden gebruikt in de accountantspraktijk, optimaal worden benut. Door het opnemen van import- en exportmogelijkheden in de softwarepakketten kunnen gegevens van het ene naar het andere softwarepakket worden overgebracht.

  RGS (Referentie GrootboekSchema) is het grootboekrekeningschema dat is gebaseerd op een gestandaardiseerde codering van financiële gegevens. Door deze gestandaardiseerde codering is het mogelijk om eenvoudiger gegevens uit te wisselen tussen verschillende partijen waaronder de Belastingdienst, het CBS en rapportage pakketten.

 • AFAS (VPB): Dit CSV-bestand is alleen bedoeld voor export VPB naar het fiscale aangiftepakket AFAS. Klik op deze link om te zien hoe je het bestand in AFAS importeert. 
 • AFAS (IB): Dit CSV-bestand is alleen bedoeld voor export IB naar het fiscale aangiftepakket AFAS.
 • Fiscaal gemak: Dit XML-bestand is bedoeld voor export VPB en IB naar het aangiftepakket FiscaalGemak. Klik op deze link voor meer informatie over FiscaalGemak.
 • RGS Brugstaat (IB en VPB): Gestandariseerd XML-bestand om export van IB en VPB op basis van RGS naar fiscale aangiftepakketten mogelijk te maken. Klik op deze link voor meer informatie over de RGS Brugstaat.


Bij het exporteren worden de master codes vanuit Yuki gekoppeld ('gemapped') aan een aantal codes in Nextens, FiscaalGemak, AFAS (VPB), AFAS (IB), RGS 2.0 of RGS 3.0.


Voor een overzicht van deze export mapping zie Yuki export mapping v1.0.


Hoe werkt het?

Financiële transacties kunnen vanuit verschillende plaatsen in Yuki worden geëxporteerd:

 • Beweeg met je muis boven het icoon Boekhouding in de navigatiebalk en klik vervolgens in op Exporteren
 • Klik op het icoon Backoffice in de navigatiebalk en vervolgens in het nu geopende scherm op Exporteren.


Het volgende scherm wordt geopend:Selecteer het gewenste exportformaat, de juiste administratie en het boekjaar.


Ieder exportformaat heeft zijn eigen instelbare parameters:

 • Wil je alle rekeningen exporteren, laat de velden 'Vanaf' en 'Tot' dan leeg (CSV, Excel of PDF).
 • Wil je één rekening exporteren, vul dan enkel het veld 'Vanaf' in (CSV, Excel of PDF). 
 • Als je voor balansrekeningen niet het beginsaldo van het gekozen boekjaar wilt meenemen, verwijder dan het vinkje in het veld 'Beginsaldo' (CSV of Excel).
 • Wil je alleen de grootboekrekeningen die in gebruik zijn, alleen de actieve grootboekrekeningen of alle grootboekrekeningen exporteren (XML (CLAIR 2.0) of XAF 3.2 (RGS)).


TIP!

De kolom 'Dossier' wordt ook meegenomen in de export wanneer de module 'Yuki Dossiers' is geactiveerd in de Yuki Store.