Op het startscherm van de module Bank zie je een overzicht van alle zakelijke bankrekeningen, creditcards en online betalingsproviders van alle administraties in een domein. Je kunt filteren per administratie. Onderaan in je scherm vind je ook de 'interne overboekingen onderweg'. Dit is een overzicht van de transacties tussen twee zakelijke rekeningen in het domein waarvan de bijschrijving op de ene rekening nog niet is gekoppeld aan de afschrijving van de andere rekening en vice versa.


De Yuki Betaalservice en de Incasso module zijn geïntegreerd in de module Bank. Deze modules kunnen apart worden geactiveerd en zijn daarna voor gebruik beschikbaar.


Klik in de navigatiebalk op het icoon Bank en het startscherm van de module Bank wordt geopend:  In dit startscherm zie je een vervolgmenu met de belangrijkste functies van de module Bank.   


Overzicht


Bankrekeningen

Hier zie je een overzicht van alle zakelijke bankrekeningen, creditcards en online betalingsproviders van alle administraties in een domein.


Kas

Een kasstaat wordt gebruikt als een bedrijf (lees administratie) een kas heeft waar regelmatig geld in- en uitgaat. Het is belangrijk voor een juiste administratie dat periodiek (wekelijks of maandelijks) de kas wordt opgemaakt. Hier vind je, indien aanwezig, de kas(sen) van alle administraties in een domein. 


Betaallijst
De betaallijst is een extra module binnen Yuki. Vanuit de betaallijst kun je betaalbestanden aanmaken om zo in één keer meerdere betalingen aan de bank aan te bieden.


Incasseren

Incasseren is een extra module binnen Yuki. Vanuit de incassolijst kun je incassobestanden aanmaken om zo in één keer meerdere incasso's aan de bank aan te bieden.


Verloop per maand

In Yuki is het mogelijk om van elke zakelijke rekening het maandelijkse verloop van het banksaldo in een bepaald jaar te bekijken.


Elektronische afschriften (alleen beschikbaar voor gebruiker met 'Backoffice' rol in het domein)

Na het uploaden van de elektronische afschriftbestanden (met afschriftregels) van de bank(en) naar jouw domein in Yuki, verwerkt Yuki deze vervolgens in de financiële administratie. De bankrekeningen worden tijdens deze import automatisch aangemaakt.


Exporteer afschriften 

Deze functie kun je gebruiken om alle transacties van kasstaten, bankafschriften, creditcards en elektronische afschriften in één keer te exporteren.


Zoeken & vervangen (alleen beschikbaar voor gebruiker met 'Backoffice' rol in het domein)

Met deze functie kun je dwars door alle bankrekeningen zoeken naar transacties die aan één of meerdere zoekcriteria voldoen. Als je de rechten daarvoor hebt (rol Backoffice), kun je op het resultaat ook weer bewerkingen loslaten.


Afschriften zoeken (alleen beschikbaar voor gebruiker met 'Directie', 'Financiële administratie' of Externe accountant' rol)

Met deze functie kun je dwars door alle bankrekeningen zoeken naar transacties die aan één of meerdere zoekcriteria voldoen.


Herkenningsregels

Om efficiënter regelmatig terugkerende bank- en kastransacties te kunnen verwerken kun je in Yuki herkenningsregels aanmaken.


Acties


Volledigheidscontrole

Yuki controleert van alle zakelijke rekeningen, creditcards en online betalingsproviders of het beginsaldo bekend is, er mogelijk banktransacties ontbreken en wanneer de bankrekening voor het laatst is bijgewerkt.