Het automatisch genereren van het referentienummer (in formaat JJJJMMDD) op basis van de documentdatum wordt alleen gedaan als er door de Yuki IDR documentherkenning geen referentienummer herkend wordt én als de betaalwijze van de inkoopfactuur bij de standaardwaarden van de leverancier op 'Pinpas', 'Contant', 'Creditcard' of 'Uit (RC) privé' staat. Bij overige betaalwijzen wordt er geen referentienummer ingevuld. De inkoopfactuur komt altijd in de workflow terecht en zal niet automatisch worden afgehandeld.