In Yuki worden aangeleverde documenten zoveel mogelijk automatisch verwerkt. Behalve gescande documenten kunnen bijvoorbeeld ook PDF, Office bestanden en UBL/XML facturen automatisch verwerkt worden.

De automatische documentverwerking gebeurt in het proces wat Intelligent Document Recognition (IDR) genoemd wordt. Dit proces kan documenten classificeren, indexeren, verwerken en valideren. Deze intelligentie vormt de basis voor YUKI RA oftewel YUKI Robotic Accounting. 


Om de herkenning van documenten nog verder te verbeteren kan er echter tevens gebruik worden gemaakt van OCR in Yuki. OCR staat voor Optical Character Recognition of in het Nederlands, optische tekenherkenning (het uitlezen van tekst uit een afbeelding).


Op basis van deze herkende gegevens wordt onder andere de documentsoort en de relatie van een document bepaald. Dit levert niet altijd het gewenste resultaat op. Om de automatische verwerkingsgraad nog verder te verbeteren is het mogelijk om in een domein lokale OCR herkenningsregels aan te maken. 


Alleen een gebruiker met de 'Backoffice' rol in het domein of de rol 'Directie', Financiele administratie' of 'Externe accountant' kan de OCR herkenningsregels bekijken.


OCR herkenningsregels bekijken

Bekijk alle aangemaakte lokale OCR herkenningsregels in een domein door de volgende stappen te doorlopen:

  • Open de module Archief en links in je scherm op Herkenningsregels


  • Klik rechtsboven in het boekingsscherm van een document op OCR match rules

    .
  • Het volgende scherm wordt geopend:


Alle kolommen in het overzicht behalve 'Dossier' en 'Door' kunnen aflopend of oplopend worden gesorteerd. Alleen de 'Criteria' velden die in de OCR herkenningsregel zijn ingevuld worden in dit overzicht als kolom getoond.


Om een nieuwe lokale OCR herkenningsregel aan te maken klik je linksboven in je scherm op de knop Open een nieuwe kaart (zie bovenstaande afbeelding).


Door te klikken op > voor een OCR herkenningsregel kun je de OCR herkenningsregel Wijzigen, Verwijderen of alle Matches bekijken.Bij Matches staan alle documenten waarvan de door de OCR herkende gegevens voldoen aan de criteria in de desbetreffende OCR herkenningsregel.