Yuki heeft een samenwerking met ABN AMRO om dagelijks de nieuwe bij- en afschrijvingen van je betaalrekening en/of van je depositorekening welke aan een rekening-courant rekening gekoppeld is, op te halen en te importeren in Yuki. Zo is je bank ook in Yuki elke dag bij en hoef je zelf niet meer mutaties te downloaden en uploaden in Yuki.


LET OP!

ABN AMRO kan niet alle rekeningen aanleveren langs deze weg. De G-Rekening wordt bijvoorbeeld niet aangeleverd. De G-Rekening moet je dus handmatig downloaden bij ABN AMRO en uploaden bij Yuki.


Yuki heeft ook een boekhoudkoppeling met Rabobank, ING en Knab geïmplementeerd.


TIP!

Controleer in het domein of de desbetreffende bankrekening al is aangemaakt!

Wanneer de bankrekening niet is aangemaakt weet Yuki niet voor welk domein de via de boekhoudkoppeling automatisch opgehaalde transacties bestemd zijn.


Koppeling activeren in Yuki

Om de boekhoudkoppeling met de ABN AMRO tot stand te brengen moet de service eerst worden geactiveerd.


Alleen een gebruiker met de rol 'Portaalbeheerder' kan in je domein via de Yuki store de service activeren.


Koppeling aanvragen bij ABN AMRO

Je moet ook bij de ABN AMRO aangeven dat je de boekhoudkoppeling voor Yuki wilt activeren. 


Alleen de eigenaar van een domein (met bankpas van ABN AMRO) kan de koppeling aanvragen en onderhouden.


Dit doe je door onderstaande stappen te doorlopen:

  • Ga naar de site van ABN AMRO en open het online aanmeldingsformulier
  • Het contractnummer dat je in het formulier moet invullen vind je door in het domein linksboven in je scherm op het Yuki logo te klikken en vervolgens te klikken op Mijn domein
  • Klik rechtsboven in je scherm op de knop Contract.


  • In het nu geopende scherm zie je het contractnummer


Yuki wordt automatisch van de koppeling op de hoogte gebracht.


Na het aanvragen duurt het gemiddeld twee weken voordat de koppeling door ABN AMRO geactiveerd is. Helaas kan de koppeling geen 'oude' transacties aanleveren. Alle banktransacties tot de datum van activering moet je dus zelf nog aanleveren.


Koppeling deactiveren

Als je stopt met Yuki geven wij aan ABN AMRO door dat jouw banktransacties niet langer verstuurd hoeven te worden. Dit gebeurt één keer per maand.