Yuki Webservice - UpdateContacts

Met de UpdateContact methode is het mogelijk om een contact bij te werken of een nieuw contact aan te maken.


Wanneer wordt een contact bijgewerkt?

Een contact wordt bijgewerkt indien het voldoet aan één van de onderstaande criteria:

 • Het ID van het contact wordt meegestuurd in de XML
  Als er geen contact met een overeenkomend ID gevonden wordt dan zal dit in de response worden vermeld.
 • De Code is opgenomen in het XML en komt overeen met een contact(en)
  Indien er meerdere contacten worden gevonden met eenzelfde Code dan zal het meest recente contact worden bijgewerkt.
 • Op basis van het  Type, FullName en Email*.
  Het contact zal van hetzelfde type moeten zijn en de FullName komt 1:1 overeen of de FullName wordt gestript van de volgende tekens ( , . " - spatie) en vergeleken. Indien er meerdere contacten worden gevonden dan zal indien beschikbaar de Email, ook gebruikt worden als filter. Mochten er nog steeds meerdere contacten overblijven, dan wordt het meest recent aangemaakte contact bijgewerkt.
  * Email is Type = 0 > EmailHome, Type = 2 > EmailWork 

Wanneer wordt er een nieuw contact aangemaakt?

Als het contact niet bijgewerkt wordt omdat in het ingestuurde XML bericht geen bestaand contact kan worden gevonden op basis van bovenstaande criteria wordt er een nieuw contact aangemaakt.


Beschikbare XML elementen


zie ook: https://www.yukiworks.nl/schemas/contact.xsd


<ID>

Hier kan een GUID van een bestaand contact worden meegegeven die bijvoorbeeld via de ContactSearch is verkregen.
Indien het ID wordt meegegeven dan zal het contact met het overeenkomende ID worden bijgewerkt, dit voorkomt mogelijke duplicaten.


<Type>

Persoon = 0

Bedrijf = 2


<Code>

Relatiecode van het contact


<FirstName>

Voornaam van een persoon


<MiddleName>

Tussenvoegsel van een persoon


<LastName>

Achternaam van een persoon


<FullName>

Volledige naam van een bedrijf of persoon


<AddressLine_1>

Straatnaam van een persoon


<AddressLine_2>

Straatnaam van een persoon


<PostCode>

Postcode van een persoon


<City>

Stad van een persoon


<MailAddressLine_1>

Postadres straatnaam van een bedrijf of persoon


<MailAddressLine_2>

Postadres straatnaam van een bedrijf of persoon


<MailPostCode>

Postadres postcode van een bedrijf of persoon


<MailCity> 

Postadres stad van een bedrijf of persoon


<Country>

Landcode volgens ISO 3166 voor een persoon 


<WorkAddressLine_1>

Straatnaam van een bedrijf of een extra adres voor een persoon


<WorkAddressLine_2>

Straatnaam van een bedrijf of een extra adres voor een persoon


<WorkPostCode>

Postcode van een bedrijf of een extra adres voor een persoon


<WorkCity>

Stad van een bedrijf of een extra adres voor een persoon


<WorkCountry>

Landcode volgens ISO 3166 voor een bedrijf of een extra adres voor een persoon


<PhoneHome>

Vast telefoonnummer van een persoon


<PhoneWork>

Vast telefoonnummer van een bedrijf


<MobileHome>

Mobiel telefoonnummer van een persoon


<MobileWork>

Mobiel werk-telefoonnummer van een persoon


<EmailHome>

E-mailadres van een persoon


<EmailWork>

E-mailadres van een bedrijf of het werk e-mailadres van een persoon


Voorbeeld XML


<Contact xmlns="urn:xmlns:http://www.theyukicompany.com:contact" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<Type>0</Type>
<Code>1</Code>
<FirstName>A</FirstName>
<MiddleName>van</MiddleName>
<LastName>B</LastName>
<FullName>A van B</FullName>
<AddressLine_1>Persoonstraat 1</AddressLine_1>
<AddressLine_2>Persoonstraat 2</AddressLine_2>
<PostCode>1234PR</PostCode>
<City>Rotterdam</City>
<MailAddressLine_1>Postadres 1</MailAddressLine_1>
<MailAddressLine_2>Postadres 2</MailAddressLine_2>
<MailPostCode>1234PS</MailPostCode>
<MailCity>Rotterdam</MailCity>
<Country>NL</Country>
<WorkAddressLine_1>Werkstraat 1</WorkAddressLine_1>
<WorkAddressLine_2>Werkstraat 2</WorkAddressLine_2>
<WorkPostCode>1234WK</WorkPostCode>
<WorkCity>Rotterdam</WorkCity>
<WorkCountry>NL</WorkCountry>
<PhoneHome>010-2019734</PhoneHome>
<MobileHome>010-2019734</MobileHome>
<MobileWork>010-2019734</MobileWork>
<EmailHome>support@yuki.nl</EmailHome>
<EmailWork>support@yuki.nl</EmailWork>
</Contact>