Introductie


Hieronder vind je een voorbeeld van een applicatie waarmee je met PHP verkoopfacturen via de methode ProcessSalesInvoices(sessionID, administrationId, xmlDoc) in Yuki kunt aanmaken.


Voorbeeld


<?php
$webservice_url = 'https://api.yukiworks.nl/ws/Sales.asmx?WSDL';
$key = 'VERVANGEN MET WEBSERVICEACCESSKEY';
$admin_id = 'VERVANGEN MET ADMINISTRATIONID';
$sess_id = '';

try
{
        $xml = '<SalesInvoices xmlns="urn:xmlns:http://www.theyukicompany.com:salesinvoices"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
        <SalesInvoice>

                <Reference>XX-1234</Reference>
                <Subject>Testfactuur - 1</Subject>
                <PaymentMethod>ElectronicTransfer</PaymentMethod>
                <Process>true</Process>
                <EmailToCustomer>false</EmailToCustomer>
                <Layout />
                <Date>2012-06-22</Date>
                <DueDate>2012-07-22</DueDate>
                <PriceList />
                <Currency />
                <Remarks />
                <Contact>
                        <ContactCode>1122</ContactCode>
                        <FullName>Apple Sales International</FullName>
                        <FirstName />
                        <MiddleName />
                        <LastName />
                        <Gender>Male</Gender>
                        <CountryCode>NL</CountryCode>
                        <City>Rotterdam</City>
                        <Zipcode>1234 AA</Zipcode>
                        <AddressLine_1>Bergweg 25</AddressLine_1>
                        <AddressLine_2 />
                        <EmailAddress>info@test.nl</EmailAddress>
                        <Website />
                        <CoCNumber />
                        <VATNumber />
                        <ContactType>Person</ContactType>

                </Contact>
                <InvoiceLines>
                        <InvoiceLine>
                                <Description>Regel 1</Description>
                                <ProductQuantity>2</ProductQuantity>
                                <Product>
                                        <Description>Product 1</Description>
                                        <Reference>TP-1122</Reference>

                                        <Category xsi:nil="true" />
                                        <SalesPrice>14.88</SalesPrice>
                                        <VATPercentage>6.00</VATPercentage>
                                        <VATIncluded>true</VATIncluded>
                                        <VATType>2</VATType>
                                        <GLAccountCode></GLAccountCode>
                                        <Remarks />

                                </Product>
</InvoiceLine>
</InvoiceLines>
</SalesInvoice>
</SalesInvoices>';

$soap = new SoapClient($webservice_url);
$res = $soap->Authenticate(array('accessKey' => $key));
if (!isset($res->AuthenticateResult)) exit();
$sess_id = $res->AuthenticateResult;

$xmlvar = new SoapVar('<ns1:xmlDoc>'.$xml.'</ns1:xmlDoc>', XSD_ANYXML);
$res = $soap->ProcessSalesInvoices(array('sessionId' => $sess_id, 'administrationId' => $admin_id, 'xmlDoc' => $xmlvar));

print_r($res);
}
catch(SoapFault $fault)
{
print $fault->faultstring;
}
?>